Na Hang phấn đấu năm 2023 hoàn thành giải ngân vốn đầu tư công

- Chiều ngày 7-3, UBND huyện Na Hang tổ chức Hội nghị chuyên đề về nhiệm vụ và giải pháp tháo gỡ vướng mắc, khó khăn đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023.

Tổng kế hoạch vốn đầu tư công của huyện năm 2022 gần 306 tỷ đồng. Tính đến ngày 31-1-2023, đã giải ngân được trên 132 tỷ đồng, trong đó vốn đầu tư cho sự nghiệp phát triển gần 130 tỷ đồng; vốn sự nghiệp các Chương trình mục tiêu quốc gia trên 3,2 tỷ đồng.

Lãnh đạo UBND huyện Na Hang phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Tại hội nghị, UBND huyện tập trung chỉ đạo các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công và các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023. Trong đó, trọng tâm là: Thành lập tổ công tác kiểm tra, đôn đốc và tháo gỡ khó khăn vướng mắc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công; đôn đốc các cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư, UBND các xã, thị trấn đẩy nhanh tiến độ, đặc biệt là nguồn vốn chuyển chi từ năm 2022 sang năm 2023, phấn đấu hết năm 2023 giải ngân 100% nguồn vốn được giao.

Huyện sẽ tăng cường chỉ đạo tổ chức thực hiện hiệu quả việc rà soát, kiểm tra tiến độ giải ngân các dự án; linh hoạt trong công tác điều hành kế hoạch vốn. Đồng thời, tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư đối với các dự án có thu hồi đất. Cùng với đó, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm toán, xử lý vi phạm trong quản lý và sử dụng vốn đầu tư công.

Tin, ảnh: Bích Hằng

Tin cùng chuyên mục