Tiếng việt | English

Nâng cao hiệu quả nguồn vốn đầu tư nước ngoài

- Đầu tư nước ngoài đang ngày càng trở thành kênh cấp vốn quan trọng, trực tiếp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm, đóng góp đáng kể vào ngân sách Nhà nước. Việc huy động hiệu quả nguồn vốn đầu tư nước ngoài đã giúp tỉnh từng bước mở rộng quy mô, nâng cao năng lực sản xuất, kim ngạch xuất khẩu, tăng sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Khởi sắc từ những dự án

Thời gian qua, do thực hiện tốt công tác xúc tiến đầu tư, Tuyên Quang đã thu hút được nhiều nhà đầu tư với những dự án quy mô, nguồn vốn lớn. Năm 2019, có 6 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng vốn đầu tư đăng ký 13.899.000 USD. Ngoài ra, có 2 nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào tỉnh bằng hình thức mua cổ phần, góp vốn với tổng giá trị 2,3 tỷ đồng. Đến nay, toàn tỉnh có 14 dự án FDI của 12 nhà đầu tư nước ngoài đến từ Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Quốc, Ô-xtrây-li-a... với tổng số vốn đăng ký 199,211 triệu USD, tương đương 4.268 tỷ đồng. Các dự án FDI triển khai trên địa bàn tỉnh đã tạo việc làm cho trên 6.221 lao động, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng, cải thiện đời sống nhân dân.

Hiện tỉnh có 8 chương trình, dự án được phân bổ kế hoạch đầu tư công vốn nước ngoài (ODA), tổng mức đầu tư của các dự án là 1.655 tỷ đồng. Tổng số vốn đã bố trí kế hoạch năm 2019 cho các chương trình, dự án là trên 251,8 tỷ đồng, trong đó vốn đối ứng trên 30,3 tỷ đồng, vốn ODA cấp phát từ ngân sách Trung ương 221,5 tỷ đồng. Ngoài ra, 1 dự án được phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi và quyết định đầu tư Dự án Chương trình phát triển khu vực nông thôn tỉnh Tuyên Quang sử dụng vốn viện trợ không hoàn lại của KOICA, với tổng mức đầu tư dự án là 18,396 triệu USD; trong đó vốn ODA không hoàn lại của KOICA là 15 triệu USD, vốn đối ứng là 3,396 triệu USD. Một số dự án đang trong quá trình vận động, chuẩn bị như: Dự án đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn sử dụng vốn ODA của Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB); Dự án Bệnh viện Đa khoa khu vực Kim Xuyên, vốn của Hung-ga-ry...


Công ty TNHH Gang thép Tuyên Quang của nhà đầu tư Trung Quốc triển khai dự án hiệu quả
tại Khu công nghiệp Long Bình An.  Ảnh: Thành Công

Các dự án có vốn đầu tư lớn và nhà đầu tư có thương hiệu, uy tín tiếp tục hứa hẹn khả năng tăng trưởng công nghiệp mạnh mẽ trong những năm tới. Nhiều dự án đầu tư nước ngoài triển khai tại tỉnh, sau thời gian hoạt động hiệu quả đã tăng vốn, mở rộng quy mô, như: dự án của Công ty TNHH gang thép Tuyên Quang (Trung Quốc); Nhà máy may xuất khẩu Seshin VN2 của Công ty TNHH Seshin Apparel (Hàn Quốc); Nhà máy sản xuất hàng may mặc xuất khẩu của Công ty TNHH MSA (Hàn Quốc)... Các nhà đầu tư ngoài việc phát triển hạ tầng dự án còn tạo việc làm cho lao động địa phương với thu nhập đạt từ 5 đến 7 triệu đồng/người/tháng.

Môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện

Tỉnh đã tích cực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh nhằm tạo môi trường đầu tư thông thoáng, thuận tiện nhất cho các nhà đầu tư thực hiện dự án. Giảm tối thiểu 30% thời gian doanh nghiệp và người dân thực hiện các thủ tục hành chính.

Ông Đỗ Trung Kiên, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh cho biết, trung tâm đã tham mưu với tỉnh đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại gắn với xúc tiến đầu tư. Thời gian qua, cùng với việc thu hút các dự án đầu tư trên các lĩnh lực công nghiệp, thương mại dịch vụ, may mặc, tỉnh còn kêu gọi đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2019 -2025. Theo đó, tập trung vào lâm nghiệp, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, gắn sản xuất với chế biến. Cùng với đó, đơn vị cũng đã tham mưu với tỉnh dự các chương trình: Tọa đàm “Xúc tiến thương mại, đầu tư giữa Việt Nam với các đối tác chiến lược để tạo cơ hội thu hút đầu tư nước ngoài vào tỉnh.

Để tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư nước ngoài, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 344-KH/TU về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030. Theo đó, phấn đấu khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt mục tiêu: Vốn đăng ký giai đoạn 2021 - 2025 khoảng 100 đến 125 triệu USD, giai đoạn 2026 - 2030 khoảng 125 đến 180 triệu USD. Vốn thực hiện giai đoạn 2021 - 2025 khoảng 60 đến 75 triệu USD, giai đoạn 2026 - 2030 khoảng 75 đến 110 triệu USD. Tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng công nghệ tiên tiến, quản trị hiện đại, bảo vệ môi trường, hướng đến công nghệ cao tăng 30 đến 50% vào năm 2025 và tăng 60 đến 100% vào năm 2030 so với năm 2018. Tỷ trọng lao động qua đào tạo trong cơ cấu sử dụng lao động từ 47,3% năm 2019 lên 60% năm 2025 và 70% năm 2030. Tỉnh đã đề ra nhiều giải pháp thực hiện mục tiêu này, trọng tâm là nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, cấp sở ngành, các huyện, thành phố; nâng cao năng lực quản trị cho các doanh nghiệp, ứng dụng thành tựu của nền công nghiệp 4.0 vào sản xuất...

Thùy Linh

Tin cùng chuyên mục