Ngân hàng Nhà nước giảm lãi suất điều hành từ 0,5% - 1%/năm

- Để tiếp tục thực hiện chủ trương của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc tháo gỡ khó khăn cho nền kinh tế, giảm lãi suất cho vay đối với doanh nghiệp và người dân. Ngày 14-3-2023, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã ban hành các Quyết định số 313/QĐ-NHNN và 314/QĐ-NHNN quyết định điều chỉnh giảm từ 0,5% - 1%/năm các mức lãi suất điều hành, có hiệu lực từ ngày 15 tháng 3 năm 2023, cụ thể như sau:

Người dân đến giao dịch tại ngân hàng BIDV chi nhánh Tuyên Quang.

1. Giảm lãi suất tái chiết khấu từ 4,5%/năm xuống 3,5%/năm.

2. Giảm lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của NHNN đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (TCTD) từ 7,0%/năm xuống 6,0%/năm và giữ nguyên lãi suất tái cấp vốn ở mức 6%/năm.

3. Giảm lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng VND đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế theo quy định tại Thông tư số 39/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016: Lãi suất cho vay của TCTD đối với khách hàng giảm từ 5,5%/năm xuống 5,0%/năm; Lãi cho vay của Quỹ tín dụng nhân dân và Tổ chức tài chính vi mô đối với khách hàng giảm từ 6,5%/năm xuống 6,0%/năm.

Toàn văn Quyết định số 313/QĐ-NHNN và Quyết định 314/QĐ-NHNN được đăng tải tại chuyên trang “Tuyên truyền về lĩnh vực ngân hàng” trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Tuyên Quang, địa chỉ: www.tuyenquang.gov.vn.

Minh Hoàng

Tin cùng chuyên mục