Phấn đấu đến năm 2025, thu ngân sách đạt trên 4.000 tỷ đồng

- Giai đoạn 2016 - 2020, ngành Thuế Tuyên Quang đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Mục tiêu đến hết năm 2020 tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 2.300 tỷ đồng, trong đó tổng thu nội địa đạt 2.200 tỷ đồng, tăng 45% so với năm 2016. Trên cơ sở kết quả đạt được, ngành Thuế phấn đấu đến năm 2025, tổng thu nội địa trên địa bàn đạt trên 4.000 tỷ đồng.

Đồng chí Trương Thế Hùng, Tỉnh ủy viên, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh cho biết, Cục Thuế tỉnh đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, có nhiều giải pháp quản lý thu ngân sách Nhà nước hiệu quả. Năm 2020, ngành Thuế triển khai quyết liệt các giải pháp thu ngân sách Nhà nước trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh của người nộp thuế kéo theo những tác động bất lợi đến kết quả thu ngân sách. Tuy nhiên, tổng thu ngân sách đến hết 31-10 vẫn đạt gần 1.620 tỷ đồng, đạt gần 74% dự toán UBND tỉnh giao. Phát huy thuận lợi, khắc phục khó khăn, Cục Thuế tỉnh đã tập trung lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao góp phần hoàn thành mục tiêu thu ngân sách đến năm 2020.
Bên cạnh những kết quả đã đạt được trong thu ngân sách Nhà nước và công tác quản lý thuế, công tác thu ngân sách vẫn còn một số hạn chế. Cụ thể, khoản thu từ khu vực kinh tế công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh liên tục không đạt dự toán được giao trong giai đoạn từ năm 2017 đến nay. Nguyên nhân chủ yếu do phần lớn doanh nghiệp tại khu vực kinh tế này có quy mô nhỏ, siêu nhỏ, hoạt động chủ yếu trong các lĩnh vực xây dựng cơ bản, thương mại dịch vụ, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh chưa tốt. Ngoài ra, quy mô nợ thuế ngày càng tăng, ảnh hưởng lớn đến kết quả thu ngân sách. Nguyên nhân chủ yếu do một số doanh nghiệp gặp khó khăn về tài chính, nhiều khoản tiền thuế từ những năm trước chưa được xử lý phát sinh tiền chậm nộp.


Cán bộ Cục Thuế tỉnh hướng dẫn doanh nghiệp các bộ thủ tục hành chính thuế được niêm yết công khai tại Bộ phận “Một cửa”.

Ngành Thuế tỉnh phấn đấu đến năm 2025 tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh đạt 4.300 tỷ đồng, trong đó thu nội địa là trên 4.000 tỷ đồng theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra. Để hoàn thành mục tiêu trên, Cục Thuế tỉnh xác định tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp thu. Trong đó, thực hiện hiệu quả cải cách thủ tục hành chính; tham mưu, phối hợp cùng các cấp chính quyền địa phương và các sở, ngành giải quyết các thủ tục về thuế một cách nhanh chóng, công khai, minh bạch nhằm thu hút đầu tư góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn để tăng nguồn thu. Nhiều dự án lớn được hoàn thành, đi vào hoạt động trong thời gian tới góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, đóng góp tích cực cho ngân sách địa phương.

Trong thời gian tới, ngành Thuế tỉnh tăng cường phối hợp với các cấp chính quyền, các sở, ngành chức năng liên quan trong việc thu ngân sách; giao chỉ tiêu thu ngân sách từng năm đến các Chi cục Thuế và thường xuyên nắm bắt tiến độ thu ngân sách Nhà nước; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành chính sách pháp luật thuế của doanh nghiệp, phối hợp với các cơ quan, ban, ngành liên quan triển khai kế hoạch kiểm tra chống thất thu thuế; phối hợp chặt chẽ với cơ quan cấp đăng ký kinh doanh để quản lý đăng ký thuế, cấp mã số doanh nghiệp thông qua cơ chế “Một cửa liên thông", Ngành Thuế chủ động phối hợp với các ngành, các cấp chính quyền trong quản lý thu thuế, phí, lệ phí, các khoản thu từ đất trên địa bàn; thường xuyên theo dõi phân tích cụ thể các khoản nợ, tình trạng nợ, nguyên nhân nợ để đôn đốc, xử lý thu hồi nợ thuế góp phần hoàn thành mục tiêu thu ngân sách theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã đề ra.        

Bài, ảnh: Hải Hương

Tin cùng chuyên mục