Tập huấn cho vay Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

- Sáng 3-8, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh tổ chức tập huấn cho vay Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, theo Nghị định số 28-2022/NĐ-CP ngày 26-4-2022 của Chính phủ.

Học viên tham gia buổi tập huấn.

Tại buổi tập huấn, cán bộ tín dụng được hướng dẫn các thủ tục về đối tượng, điều kiện, mục đích sử dụng vốn vay, mức cho vay, thời hạn, lãi suất đối với các gói vay hỗ trợ nhà ở; cho vay hỗ trợ đất sản xuất, chuyển đổi nghề; cho vay đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý; cho vay hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị.

Qua đó, đảm bảo cho vay đúng đối tượng, đủ điều kiện, rõ ràng, công khai, minh bạch, đồng thời thường xuyên kiểm tra khách hàng sử dụng vốn vay đúng mục đích, hoàn trả đầy đủ, đúng hạn nợ gốc, lãi.

Tin, ảnh: Quốc Việt

Tin cùng chuyên mục