Tiếng việt | English

Triển khai đồng bộ các giải pháp thu ngân sách năm 2020

- Năm 2020, tổng thu cân đối trên địa bàn tỉnh được UBND tỉnh giao là 2.200 tỷ đồng, tăng 11,1% so với dự toán năm 2019. Đây là nhiệm vụ hết sức nặng nề, đòi hỏi đội ngũ cán bộ ngành Thuế tỉnh phải nỗ lực thực hiện với những giải pháp căn cơ.

Ông Trương Thế Hùng, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh cho biết, theo dự báo, tình hình kinh tế nước ta nói chung và tỉnh Tuyên Quang nói riêng trong năm 2020 vẫn còn gặp khó khăn. Hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đang từng bước phát triển, tuy nhiên phát triển chậm, nhiều sản phẩm của các doanh nghiệp tiêu thụ còn chậm... làm ảnh hưởng đến thu ngân sách Nhà nước. Để thực hiện dự toán thu ngân sách Nhà nước năm 2020, Cục Thuế tỉnh xây dựng chỉ tiêu phấn đấu tăng thu, giao chỉ tiêu cho các đơn vị trong ngành. Đồng thời, tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc tăng cường quản lý thu ngân sách, khai thác kịp thời các khoản thu, sắc thuế vào ngân sách Nhà nước ngay từ những tháng đầu của năm. 


Cục Thuế tỉnh công khai các bộ thủ tục thuế tại trụ sở.

Ngay từ quý IV-2019, Chi cục Thuế các khu vực, huyện, thành phố đã rà soát các tổ chức, đơn vị, cá nhân trên địa bàn để tuyên truyền, lập bộ môn bài quản lý năm 2020. Năm nay, ngành Thuế phấn đấu hoàn thành thu lệ phí môn bài trong tháng 1. Mặc dù đây là chỉ tiêu thu chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng thu ngân sách trên địa bàn nhưng kết quả thu lệ phí môn bài là cơ sở để cơ quan thuế quản lý các khoản thu khác liên quan. Ông Tạ Văn Tuấn, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế thành phố Tuyên Quang cho biết, công tác tuyên truyền được triển khai dưới nhiều hình thức để các chính sách thuế đến được với từng hộ kinh doanh. Các mức thu lệ phí môn bài với từng hộ kinh doanh bảo đảm công khai, áp mức thu đúng thực tế. Năm 2020, Chi cục Thuế thành phố Tuyên Quang hoàn thành số thu lệ phí môn bài là hơn 2,5 tỷ đồng. 

Để tạo nguồn thu cho ngân sách địa phương, ngành Thuế đã xây dựng, triển khai kế hoạch công tác thuế với phương châm bao quát, rà soát hết các nguồn thu để thu kịp thời vào ngân sách Nhà nước; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu; thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, điện tử hóa tối đa công tác khai thuế, nộp thuế và hoàn thuế, tạo thuận lợi cho người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ thuế. 

Đối với những khoản thu gặp nhiều khó khăn trong năm 2019 như khoản thu từ khu vực công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh, ngành Thuế tỉnh thực hiện kế hoạch tập trung thu nợ, cưỡng chế nợ thuế. Đồng thời, phân công, chỉ đạo tới từng đơn vị, cán bộ thuế cùng với các liên đội thuế phối hợp với UBND xã, phường rà soát, thu triệt để các khoản thu phát sinh và chuẩn bị công tác thuế khoán năm 2020. 
Năm 2020, ngành Thuế tỉnh chủ động rà soát, đánh giá để tham mưu, đề xuất các giải pháp thu cơ bản, nhất là đổi mới cơ chế chính sách, cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp... góp phần thúc đẩy hoạt động kinh doanh, tăng trưởng kinh tế, từ đó tạo nguồn thu vững chắc cho ngân sách Nhà nước. 

Bài, ảnh: Hải Hương

Tin cùng chuyên mục