Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công tỉnh Tuyên Quang đến ngày 15/11/2023 đạt 38,77% kế hoạch

- Theo số liệu báo cáo của Kho bạc nhà nước Tuyên Quang đến hết ngày 15/11/2023 tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đạt 2.687.937/6.954.567 triệu đồng, đạt 38,77% kế hoạch, tăng 0,12% so với kỳ báo cáo ngày 14/11/2023, giá trị giải ngân tăng thêm 8.241,55 triệu đồng.

Công trình xây dựng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Na Hang.

Tỉnh có 24 đơn vị có tỷ lệ giải ngân cao hơn bình quân chung của tỉnh; 13 đơn vị có tỷ lệ giải ngân thấp hơn bình quân chung của tỉnh.

 Tỷ lệ giải ngân của các đơn vị đến hết ngày 15/11/2023, gồm:

- Có 08 đơn vị có tỷ lệ giải ngân đạt trên 75% kế hoạch;

- Có 11 đơn vị có tỷ lệ giải ngân đạt trên 50% đến 75% kế hoạch;

- Có 08 đơn vị có tỷ lệ giải ngân đạt từ 30% đến 50% kế hoạch;

Các đơn vị có tỷ lệ giải ngân đạt dưới 30% kế hoạch, gồm:

- Sở Thông tin và Truyền thông đạt 25,81%

- Sở Xây dựng đạt 6,11%

- Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật – Công nghệ Tuyên Quang đạt 4,94%

- Thành phố Tuyên Quang đạt 26,98%

- Huyện Hàm Yên đạt 14,92%.      

Những đơn vị có phát sinh giá trị giải ngân trong ngày, gồm:

- Huyện Yên Sơn, giá trị giải ngân tăng thêm 5.863,59 triệu đồng.

- Huyện Na Hang, giá trị giải ngân tăng thêm 1.278,12 triệu đồng.

Các đơn vị: Bệnh viện Y dược cổ truyền; huyện Hàm Yên; huyện Chiêm Hóa; huyện Lâm Bình; huyện Sơn Dương có phát sinh giá trị giải ngân trong ngày, tuy nhiên giá trị giải ngân tăng thêm không nhiều so với kỳ báo cáo ngày 14/11/2023.

Tin, ảnh: Thanh Phúc

Tin cùng chuyên mục