Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công tỉnh Tuyên Quang đến ngày 17/11/2023 đạt 41,03% kế hoạch

- Theo số liệu báo cáo của Kho bạc nhà nước Tuyên Quang, đến hết ngày 17/11/2023 giá trị giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh Tuyên Quang đạt 2.853.418/6.954.567 triệu đồng, đạt 41,03% kế hoạch, tăng 2,1% so với kỳ báo cáo ngày 16/11/2023, giá trị giải ngân tăng thêm 146.331,41 triệu đồng.

Toàn tỉnh có 24 đơn vị có tỷ lệ giải ngân cao hơn bình quân chung của tỉnh; 13 đơn vị có tỷ lệ giải ngân thấp hơn bình quân chung của tỉnh.

Công trình xây dựng trường THPT Dân tộc nội trú huyện Na Hang.

Tỷ lệ giải ngân của các đơn vị đến hết ngày 17/11/2023, gồm:

- Có 9 đơn vị có tỷ lệ giải ngân đạt trên 75% kế hoạch;

- Có 12 đơn vị có tỷ lệ giải ngân đạt trên 50% đến 75% kế hoạch;

- Có 7 đơn vị có tỷ lệ giải ngân đạt từ 30% đến 50% kế hoạch;

Các đơn vị có tỷ lệ giải ngân đạt dưới 30% kế hoạch, gồm:

- Sở Thông tin và Truyền thông đạt 26,79%

- Sở Xây dựng đạt 6,12%

- Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật – Công nghệ Tuyên Quang đạt 4,94%

- Thành phố Tuyên Quang đạt 27,16%

- Huyện Hàm Yên đạt 15,02%.

Những đơn vị có phát sinh giá trị giải ngân trong ngày, gồm:

- Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông, giá trị giải ngân tăng thêm 123.649,01 triệu đồng.

- Sở Y tế, giá trị giải ngân tăng thêm 3.785,07 triệu đồng.

- Sở Công Thương, giá trị giải ngân tăng thêm 2.893,17 triệu đồng.

- Ban QLDA ĐTXD các công trình DD&CN, giá trị giải ngân tăng thêm 1.890,72 triệu đồng.

- Huyện Yên Sơn, giá trị giải ngân tăng thêm 13.162,76 triệu đồng.

 Các đơn vị: Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Xây dựng; huyện Sơn Dương; huyện Lâm Bình; huyện Hàm Yên; huyện Na Hang; huyện Chiêm Hóa có phát sinh giá trị giải ngân trong ngày, tuy nhiên giá trị giải ngân tăng thêm không nhiều so với kỳ báo cáo ngày 16/11/2023.

Tin, ảnh: Thanh Phúc

Tin cùng chuyên mục