Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công tỉnh Tuyên Quang đến ngày 2-10 đạt 34,87% kế hoạch

- Theo số liệu báo cáo của Kho bạc nhà nước Tuyên Quang tiến độ giải ngân vốn đầu tư công tỉnh Tuyên Quang đến hết ngày 2 tháng 10 năm 2023 mới đạt: 2.425.035/6.954.567 triệu đồng, đạt 34,87% kế hoạch, tăng 0,01% so với kỳ báo cáo ngày 29/9/2023, giá trị giải ngân tăng thêm 901,59 triệu đồng.

Dự án cải tạo, nâng cấp Trường Tiểu học và THCS Lê Văn Hiến, xã Tú Thịnh (Sơn Dương) do Sở Tài chính làm chủ đầu tư.

Toàn tỉnh có 15 đơn vị có tỷ lệ giải ngân trên mức trung bình cả nước, còn lại 17 đơn vị có tỷ lệ giải ngân dưới mức trung bình cả nước.

Những đơn vị có tỷ lệ giải ngân dưới mức trung bình cả nước gồm:

 - Sở Giao thông vận tải đạt 48,8%

- Công an tỉnh đạt 48,5%

 - Sở Y tế đạt 42,6%;

- Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đạt 37,8%

- Sở Thông tin và Truyền thông đạt 25,8%

- Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn đạt 23,1%

 - Sở Tài chính đạt 20,7%

- Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình DD&CN đạt 20,2%

-  Văn phòng Tỉnh ủy đạt 7,6%

 - Sở Xây dựng đạt 4,7%

- Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật - Công nghệ đạt 1%

-  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đạt 0,8%

 - Huyện Sơn Dương đạt 45,9

 - Huyện Lâm Bình đạt 33,3%

- Huyện Yên Sơn đạt 27,1%

- UBND thành phố Tuyên Quang đạt 23,9%

- Huyện Hàm Yên đạt 10,34%.

Trong ngày có 4 đơn vị có phát sinh giá trị giải ngân, tuy nhiên giá trị giải ngân tăng thêm không nhiều so với kỳ báo cáo ngày 29/9/2023, gồm: 

- Sở Xây dựng giá trị giải ngân tăng thêm 441,83 triệu đồng;

- Huyện Na Hang  giá trị giải ngân tăng thêm 264,05 triệu đồng;

-  Huyện Hàm Yên giá trị giải ngân tăng thêm 158,89 triệu đồng;

- Huyện Lâm Bình giá trị giải ngân tăng thêm 36,82 triệu đồng.

Theo số liệu báo cáo tổng hợp của Bộ Tài chính, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công trung bình cả nước đến ngày 30 tháng 9 năm 2023 ước đạt khoảng 51,38% kế hoạch vốn được giao.

Kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2023: 6.954,567 tỷ đồng, trong đó: Kế hoạch vốn năm 2023 là 5.651,677 tỷ đồng; vốn năm 2022 kéo dài sang năm 2023 là 1.302,890 tỷ đồng.

Tin, ảnh: Thanh Phúc

Tin cùng chuyên mục