Tuyên Quang có 2 món ẩm thực được vinh danh là ẩm thực tiêu biểu Việt Nam

- Sáng 29-9, tại TP Hà Nội, Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực Việt Nam (VCCA) đã tổ chức Lễ trao chứng nhận ẩm thực tiêu biểu Việt Nam giai đoạn I - 2022.

Tỉnh Tuyên Quang vinh dự có 2 sản phẩm gồm: Vịt bầu Minh Hương (Hàm Yên) và mắm cá ruộng Chiêm Hóa, đã được vinh danh trong hành trình tìm kiếm giá trị văn hóa ẩm thực tiêu biểu Việt Nam thuộc Đề án “Xây dựng và phát triển văn hóa ẩm thực Việt Nam thành thương hiệu quốc gia, giai đoạn 2022 - 2024”.

Bằng chứng nhận 2 món ẩm thực tỉnh Tuyên Quang được vinh danh là ẩm thực tiêu biểu Việt Nam.

 Đề án nhằm xây dựng “Tổng tập 1.000 món ẩm thực tiêu biểu Việt Nam” và tiến hành chuyển đổi số cơ sở dữ liệu đó thành “Bản đồ trực tuyến ẩm thực Việt Nam” và “Bảo tàng trực tuyến ẩm thực Việt Nam”.

Sản phẩm vịt bầu Minh Hương (Hàm Yên) được vinh danh là ẩm thực tiêu biểu Việt Nam.

Giai đoạn I năm 2022, Đề án đã nhận được 421 đề cử món ẩm thực được gửi đến từ 60/63 tỉnh thành, qua đó, đã lựa chọn được 121 món ẩm thực tiêu biểu Việt Nam. Trong số 121 món ăn tiêu biểu, tỉnh Tuyên Quang có 2 món ẩm thực được vinh danh đó là Vịt bầu Minh Hương (Hàm Yên) và mắm cá ruộng Chiêm Hóa.

 Sản phẩm mắm cá ruộng Chiêm Hóa được vinh danh là ẩm thực tiêu biểu Việt Nam.

Đây là cơ sở để góp phần đưa thương hiệu du lịch Tuyên Quang nói riêng, văn hóa ẩm thực Việt Nam nói chung đến gần hơn với du khách trong nước và quốc tế.

Tin, ảnh: Quốc Việt

Tin cùng chuyên mục