Tiếng việt | English

Na Hang dẫn đầu về chỉ số DCI

TQĐT - Với số điểm 84,39/100, năm 2017 huyện Na Hang đã trở thành địa phương dẫn đầu trong bảng xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện và các cơ sở, ban, ngành. Trong đó, các chỉ số thành phần của huyện được doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh đánh giá cao là: Minh bạch thông tin 16,84/20 điểm, hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh 16,57/20 điểm, thiết chế pháp lý 16,91/20 điểm, tiếp cận đất đai 17,37/20 điểm, tính năng động 17,42/20 điểm, tiếp cận đất đai 17,35/20 điểm.

Ông Chẩu Xuân Khoanh, Trưởng Phòng Nội vụ huyện Na Hang cho biết, Đến nay, 100% cơ quan, đơn vị sử dụng mạng nội bộ trong trao đổi công việc; 100% phòng, ban chuyên môn thuộc UBND huyện cài đặt phần mềm quản lý văn bản; tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức được cấp hộp thư điện tử trao đổi công việc đạt 100%, trong đó tỷ lệ cán bộ, công chức thường xuyên sử dụng thư điện tử trong công việc đạt trên 95%.


Khách hàng giao dịch tại bộ phận một cửa xã Côn Lôn (Na Hang).

Năm 2017,  bộ phận một cửa cấp huyện đã tiếp nhận 681 hồ sơ, trong đó có 313 hồ sơ, thủ tục thuộc lĩnh vực tư pháp; 50 hồ sơ, thủ tục thuộc lĩnh vực tài nguyên môi trường; 200 hồ sơ, thủ tục thuộc lĩnh vực lao động - thương binh vã xã hội... 100% các hồ sơ, thủ tục được tiếp nhận và giải quyết đúng theo quy định. Tại bộ phận một cửa cấp xã đã tiếp nhận là 38.201 hồ sơ, trong đó đã giải quyết 37.964 hồ sơ, 237 hồ sơ đang trong quá trình giải quyết.

Ông Hà Văn Phong, Giám đốc Công ty TNHH Rượu ngô men lá Trung Phong (Na Hang) cho biết, khi đến làm các thủ tục xin cấp giấy phép hoạt động, nguồn kinh phí đầu tư trang thiết bị, đăng ký nhãn hiệu… đơn vị được hỗ trợ và nhanh chóng hoàn thiện các thủ tục liên quan. Cùng với đó, huyện cũng tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp được tham gia quảng bá sản phẩm, thu hút đầu tư tại thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Tuyên Quang.

Trong năm 2018, huyện Na Hang tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp huyện để các doanh nghiệp, nhà đầu tư, tổ chức cá nhân có môi trường thông thoáng khi đầu tư vào Na Hang. Trong đó, huyện đặc biệt tập trung cung cấp các thông tin, tài liệu có liên quan đến dân sinh, kinh tế, thổ nhưỡng, khí hậu, thủy văn và tài nguyên rừng để các chuyên gia của Tập đoàn TH nghiên cứu lập phương án đề xuất đầu tư phát triển cây dược liệu và du lịch sinh thái tại xã Hồng Thái và xã Năng Khả; tạo cơ chế thông thoáng để các doanh nghiệp đầu tư phát triển du lịch hồ sinh thái Na Hang, phát triển vùng rau sạch tại xã Hồng Thái…

Bài, ảnh: Đào Thanh

Tin cùng chuyên mục