Tiếng việt | English

Tạo lập môi trường thuận lợi phát triển kinh tế tư nhân

TQĐT - Nằm trong bối cảnh chung của cả nước, kinh tế tư nhân tỉnh ta trong những năm qua đã có những bước phát triển đáng ghi nhận. Kinh tế tư nhân được xác định là động lực quan trọng của nền kinh tế, góp phần đưa tỉnh ta trở thành tỉnh phát triển khá trong các tỉnh miền núi phía Bắc.

Thực trạng kinh tế tư nhân 

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, đến nay tỉnh ta có 1.281 doanh nghiệp, trong đó chủ yếu là doanh nghiệp tư nhân (cả tỉnh còn 10 doanh nghiệp nhà nước), với số vốn đăng ký trên 12.129 tỷ đồng, tăng gấp 3,1 lần so với năm 2010; 22.667 hộ kinh doanh. Năm 2016, kinh tế tư nhân đã đóng góp vào tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) đạt 64,31%.

Doanh nghiệp tỉnh ta đã không ngừng lớn mạnh, đủ sức tham gia thực hiện các dự án lớn của tỉnh, tạo việc làm cho hàng vạn lao động, đủ sức xây dựng những công trình lớn, góp phần quan trọng vào các chương trình, mục tiêu chiến lược phát triển kinh tế của tỉnh. Điển hình một số doanh nghiệp lớn của tỉnh như: Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Thành Hưng, Công ty TNHH Hiệp Phú, Công ty cổ phần Công nghiệp Tân Hà...


Lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh làm việc với Công ty cổ phần Công nghiệp Tân Hà. 

Các doanh nghiệp đã tham gia vào các chương trình mục tiêu lớn của tỉnh như cung ứng cấu kiện bê tông đúc sẵn xây dựng hệ thống kênh mương thủy lợi, nhà văn hóa thôn, bản; thực hiện các dự án phát triển đô thị như đường Lý Thái Tổ, khu liên hiệp thể thao tỉnh, xây dựng các khu đô thị mới... Công ty TNHH Sao Việt Tuyên Quang tham gia vào các lĩnh vực nông nghiệp, tạo cơ hội phát triển kinh tế cho hàng nghìn hộ nông dân…

Tuy nhiên, kinh tế tư nhân tỉnh ta có quy mô nhỏ, chủ yếu vẫn là kinh tế hộ kinh doanh; trình độ công nghệ, trình độ quản trị, năng lực tài chính, chất lượng sản phẩm và sức cạnh tranh thấp; cơ cấu ngành nghề còn bất hợp lý, thiếu liên kết với nhau và với các thành phần kinh tế khác. Nhiều doanh nghiệp của tư nhân không bảo đảm lợi ích của người lao động, nợ bảo hiểm xã hội, báo cáo tài chính không trung thực... 

Tạo điều kiện tối đa để kinh tế tư nhân phát triển 

Thời gian qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản, chính sách liên quan nhằm tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho kinh tế tư nhân phát triển. Tỉnh ủy đã ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 3-6-2017 Hội nghị lần thứ năm BCH Trung ương Đảng (Khóa XII) về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; UBND tỉnh ban hành Chương trình hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp; chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp; thành lập Ban Quản lý quỹ tài trợ cạnh tranh doanh nghiệp... Các cơ quan, đơn vị cam kết giảm tối thiểu 30% thời gian thực hiện các thủ tục hành chính.


Khu vực sản xuất gạch của Công ty cổ phần Hồng Phát.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thường xuyên gặp gỡ, trao đổi với các doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thành lập các đoàn công tác làm việc trực tiếp với từng doanh nghiệp theo chuyên đề, lĩnh vực, điện, xi măng, vật liệu xây dựng, dịch vụ du lịch, nguyên liệu sản xuất… Để doanh nghiệp tiếp cận về lĩnh vực đất đai, mặt bằng sản xuất kinh doanh, tỉnh đã hoàn thành quy hoạch sử dụng đất toàn tỉnh đến năm 2020; phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu (2011-2015) cấp huyện, cấp xã. Sở Tài nguyên và Môi trường đã thành lập Trung tâm phát triển quỹ đất làm đầu mối cho doanh nghiệp tiếp cận đất đai mở rộng sản xuất, kinh doanh…

Tỉnh đặt mục tiêu trong thời gian tới kinh tế tư nhân phát triển nhanh, bền vững, đa dạng với tốc độ tăng trưởng cao cả về số lượng, quy mô, chất lượng. Trong đó tỉnh phấn đấu tăng tỷ trọng đóng góp của khu vực kinh tế tư nhân vào GRDP năm 2020 đạt 68%, năm 2025 đạt 72%, năm 2030 đạt trên 75%; giải quyết việc làm giai đoạn 2016 - 2020 cho 100.000 lao động, giai đoạn 2021 - 2025 cho 110.000 lao động.  

Để phát triển kinh tế tư nhân, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao nhận thức từ lãnh đạo các cấp, ngành, cán bộ, công chức nhất là các cơ quan liên quan đến chỉ số PCI. Đồng thời, chủ động gặp gỡ, trao đổi và lắng nghe các phản hồi, phản ánh từ cơ sở, doanh nghiệp để giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp và hoàn thiện cơ chế, chính sách của tỉnh; tạo điều kiện cho các doanh nghiệp mở rộng quy mô sản xuất, đổi mới khoa học công nghệ, phát triển mở rộng thị trường,…

 Bài, ảnh: Thanh Phúc

Tin cùng chuyên mục