Liên hoan Kịch nói toàn quốc - 2024 tổ chức tại Thái Nguyên

Liên hoan Kịch nói toàn quốc - 2024 sẽ diễn ra từ ngày 11 đến 26-6, tại thành phố Thái Nguyên (tỉnh Thái Nguyên), với sự tham gia của 20 đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp mang đến 24 vở diễn.

Ngày 5-6, Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) thông tin về Liên hoan Kịch nói toàn quốc - 2024.

Đây là hoạt động do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, phối hợp với Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên, Nhà hát Ca múa nhạc dân gian Việt Bắc và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức.

Cảnh trong vở kịch "Làng song sinh" (Nhà hát Kịch Hà Nội) đã giành Huy chương vàng Liên hoan Kịch nói toàn quốc - 2021. Ảnh: Nhà hát Kịch Hà Nội

Theo Nghệ sĩ nhân dân Trần Ly Ly, Quyền Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Liên hoan Kịch nói toàn quốc – 2024 được tổ chức nhằm phát hiện những tìm tòi, sáng tạo mới trong lao động nghệ thuật, tôn vinh những tài năng sân khấu kịch nói, từ đó tìm ra các giải pháp và phương thức hoạt động phù hợp thúc đẩy sự phát triển của sân khấu kịch nói nước nhà, dựa trên chức năng nhiệm vụ, điều kiện thực tế của mỗi đơn vị nghệ thuật. Đây cũng là dịp để các đơn vị nghệ thuật tìm kiếm, thu hút, bồi dưỡng lực lượng nghệ sĩ, diễn viên kế cận; là cơ hội để nghệ sĩ, diễn viên giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, trau dồi kiến thức, nâng cao trình độ chuyên môn và chất lượng biểu diễn nghệ thuật phục vụ nhân dân.

Liên hoan năm nay có 20 đơn vị nghệ thuật kịch nói chuyên nghiệp, tham gia 24 vở diễn. Đây đều là các đơn vị nghệ thuật kịch nói chuyên nghiệp trong và ngoài công lập; các đơn vị nghệ thuật trung ương (thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an); các đơn vị nghệ thuật địa phương.

Các nghệ sĩ, diễn viên đóng vai chính, thứ chính trong các vở diễn tham gia liên hoan là những người được đào tạo chuyên môn, chuyên ngành hoặc đã tham gia biểu diễn nghệ thuật kịch nói liên tục từ 3 năm trở lên tại đơn vị nghệ thuật có tư cách pháp nhân.

Vở diễn tham gia liên hoan không hạn chế đề tài, đều được dàn dựng mới hoặc được phục dựng với đội ngũ sáng tạo mới từ năm 2017 đến nay; chưa tham gia các cuộc thi, liên hoan nghệ thuật chuyên nghiệp do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội chuyên ngành, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và địa phương tổ chức.

Đặc biệt, liên hoan lần này không sử dụng kịch bản sáng tác trước năm 2005 và kịch bản của nước ngoài. Ban tổ chức khuyến khích vở diễn có nội dung hưởng ứng Cuộc vận động Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng về phát triển con người toàn diện và xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hội nhập quốc tế.

Theo Hanoimoi

Tin cùng chuyên mục