Lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn lãnh đạo, quản lý của tỉnh đi thực tế tại huyện Sơn Dương, Hàm Yên

- Ngày 23-6, lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn lãnh đạo, quản lý của tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2025-2030 đã tổ chức chương trình đi nghiên cứu thực tế và tham gia lao động tại xã Trung Yên (Sơn Dương), xã Bằng Cốc (Hàm Yên).

Lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn lãnh đạo, quản lý tỉnh trao hỗ trợ Quỹ khuyến học xã Bằng Cốc (Hàm Yên). Ảnh: Trang Tâm

Lớp Bồi dưỡng cán bộ dự nguồn lãnh đạo, quản lý của tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030 trao hỗ trợ làm nhà ở mới cho hộ nghèo xã Bằng Cốc (Hàm Yên). Ảnh: Trang Tâm

Lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn lãnh đạo, quản lý đã trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết cho 5 hộ nghèo xã Trung Yên (Sơn Dương), trị giá mỗi hộ 10 triệu đồng; hỗ trợ 50 triệu đồng làm nhà ở mới cho hộ nghèo Nịnh Văn Lâm, thôn Hợp Hòa, xã Bằng Cốc (Hàm Yên); trao tặng Quỹ khuyến học xã Trung Yên (Sơn Dương), xã Bằng Cốc (Hàm Yên) mỗi xã 5 triệu đồng. Toàn bộ kinh phí do học viên đóng góp.

Đại diện lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn lãnh đạo, quản lý của tỉnh trao hỗ trợ làm nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo xã Trung Yên (Sơn Dương). Ảnh: Lý Thu

Các học viên lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn tham gia giúp hộ dân của xã Trung Yên làm móng nhà. Ảnh: Lý Thu

Cùng với đó, các học viên đã tham gia thông tin, tuyên truyền chính sách pháp luật về đất đai; chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho đồng bào dân tộc thiểu số; một số chính sách của Trung ương, địa phương đối với nông nghiệp, nông thôn, nông dân, các Chương trình mục tiêu quốc gia... đến cán bộ, công chức xã, bí thư chi bộ và trưởng thôn, nhân dân trên địa bàn xã Trung Yên, Bằng  Cốc. Các học viên cũng đã tham gia lao động đổ móng nhà cùng nhân dân thôn Khuôn Đào, xã Trung Yên; tham gia dỡ nhà cho hộ ông Nịnh Văn Lâm, thôn Hợp Hòa, xã Bằng Cốc.

Các học viên lớp Bồi dưỡng dự nguồn lãnh đạo, quản lý và cán bộ huyện Hàm Yên giúp gia đình ông Nịnh Văn Lâm, thôn Hợp Hòa, xã Bằng Cốc dỡ nhà. Ảnh: Trang Tâm

Tin, ảnh: Trang Tâm - Lý Thu

Tin cùng chuyên mục