Lưỡng Vượng ra mắt Tổ hội nghề nghiệp Ươm hoa, cây cảnh

- Chiều 28-2, tại xã Lưỡng Vượng (TP Tuyên Quang), Hội nông dân xã Lưỡng Vượng đã tổ chức Hội nghị ra mắt Tổ hội nghề nghiệp Ươm hoa, cây cảnh với 10 hội viên tham gia. 

Chủ tịch Hội Nông dân xã Lưỡng Vượng trao Quyết định thành lập Tổ hội nghề nghiệp.

Ngay sau khi ra mắt, Tổ đã bầu tổ trưởng, tổ phó; ban hành Quy chế hoạt động với các mục đích và nội dung hoạt động cụ thể, phù hợp.

Tổ hội hoạt động trên nguyên tắc tự nguyện, tự quản, kết hợp với nguyên tắc tập trung dân chủ. Việc thành lập Tổ hội nghề nghiệp Ươm hoa, cây cảnh nhằm tập hợp các hội viên nông dân cùng sản xuất, kinh doanh và tổ chức các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ hội viên phát triển kinh tế gia đình, nâng cao thu nhập...

Tại hội nghị, Hội Nông dân tỉnh đã tổ chức giải ngân 400 triệu đồng cho 10 hộ hội viên của Tổ hội nghề nghiệp thuộc Dự án Ươm hoa, cây cảnh vay từ nguồn vốn của quỹ Hỗ trợ nông dân Trung ương. Mỗi hội viên được vay 40 triệu đồng trong thời hạn 3 năm, với mức phí cho vay là 8,4%/năm. Thông qua đó, giúp cho các hội viên có thêm nguồn vốn để đầu tư phát triển mô hình kinh tế hiệu quả.

Tin, ảnh: Thu Hương

Tin cùng chuyên mục