Thắp sáng niềm tin với Đảng

Nêu gương không chỉ là “sứ mệnh” của người cán bộ, đảng viên mà còn là yêu cầu và đòi hỏi cấp thiết nhằm xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Để nêu gương trở thành việc làm tự giác, thường xuyên, hiệu quả của cán bộ, đảng viên, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã có các Quy định số 101-QĐ/TW ngày 7-6-2012 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19-12-2016 về một số việc cần làm ngay để tăng cường trách nhiệm nêu gương và Quy định số 08-QĐ/TW ngày 25-10-2018 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên BCH Trung ương. Cụ thể hóa các quy định này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang đã ban hành Quy định số 22-QĐi/TU  ngày 22-1-2019 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

Việc thực hiện quy định này đã được các cấp ủy đảng quán triệt, tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên gắn với việc đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có nhiều văn bản chỉ đạo các cấp ủy đảng lựa chọn các nội dung đột phá học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chú trọng đến trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên là lãnh đạo, quản lý. Nhiều nơi, nhiều cơ quan, đơn vị đã lựa chọn việc đột phá là nêu gương trong việc tiếp công dân, giải quyết những vấn đề bức xúc của nhân dân; xây dựng quy chế làm việc, quy chế tiếp công dân công khai, minh bạch, dân chủ, phân công rõ và cụ thể trách nhiệm của người đứng đầu.


Ông Trương Thế Hùng, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh thường xuyên kiểm tra các bộ phận chuyên môn làm việc.

Thực hiện Quy chế làm việc của đơn vị, hàng năm, ông Trương Thế Hùng, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh luôn gương mẫu ngay từ những việc nhỏ nhất như gương mẫu đi sớm, chấp hành đúng quy định về giờ giấc làm việc. Ông còn là người luôn đi đầu trong các phong trào thi đua sáng kiến cải tiến, tạo ra sức lan tỏa rộng rãi trong cán bộ, công chức của đơn vị. Trong hàng trăm sáng kiến của đơn vị được Tổng cục Thuế công nhận, ông Hùng có 22 sáng kiến cải tiến trong cải cách hành chính và lĩnh vực thuế được áp dụng trong thực tiễn. Tiêu biểu như sáng kiến: “Giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các Công ty Cổ phần chè thực hiện nghĩa vụ tài chính về nộp tiền thuê đất”, “Giải pháp quản lý thuế đối với hộ kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang”. Ông Hùng chia sẻ: “Cán bộ nào phong trào ấy nên mình muốn mọi người nghe và làm theo thì phải gương mẫu từ những việc nhỏ”.

Bác sỹ Nguyễn Hưng Đạo, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Chiêm Hóa những năm qua luôn tâm niệm “Muốn cán bộ y, bác sỹ và người bệnh tin tưởng thì trước hết mình phải là người làm được việc, không nói suông”. Bởi vậy, đơn vị luôn là địa chỉ tin cậy để những người bệnh, nhất là bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn yên tâm khám, chữa bệnh. Bác sỹ Đạo là người đã triển khai các biện pháp thu thập thông tin, phản ánh của người bệnh qua nhiều kênh như facebook, đường dây nóng, hộp thư góp ý, họp hội đồng người bệnh. Từ đó có sự điều chỉnh làm hài lòng người bệnh.

Ngoài việc áp dụng những kỹ thuật y khoa mới trong điều trị nhằm nâng tầm uy tín của cơ sở khám chữa bệnh tuyến huyện, là người đứng đầu trung tâm, bác sỹ Đạo không ngừng cải tiến phương pháp làm việc. Điển hình như bãi bỏ việc giao ban các buổi sáng trong tuần thay thế bằng việc chỉ giao ban 2 buổi/ tuần vào buổi chiều để người bệnh không phải chờ đợi; tổ chức trả kết quả xét nghiệm nhiều lần, trả kết quả xét nghiệm nhanh qua mạng nội bộ cho các khoa. Trung tâm cũng là đơn vị đầu tiên trong các huyện, thành phố thành lập được Quỹ giúp đỡ bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn mỗi năm lên tới trên 100 triệu đồng từ sự đóng góp của cán bộ y, bác sỹ và các tấm lòng hảo tâm. Bác sỹ Đạo còn là điển hình hiến máu cứu người với 8 lần hiến máu cho bệnh nhân. Từ đó, nhiều cán bộ y, bác sỹ của trung tâm cũng tích cực tham gia hiến máu nhân đạo.


Bác sỹ Nguyễn Hưng Đạo, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Chiêm Hóa thăm khám bệnh nhân.

Từ sự gương mẫu nêu gương của đảng viên, dưới sự lãnh đạo, chủ trương đúng đắn hợp lòng dân của cấp ủy toàn tỉnh đã hình thành các phong trào thi đua sôi nổi rộng khắp như hiến đất làm đường làm nhà văn hóa, trường học, phát triển kinh tế… Nhiều nơi đã hình thành các vùng chuyên canh sản xuất hàng hóa quy mô. Điển hình như diện tích vùng cam hiện có 7.557,5 ha, tăng trên 3.000 ha so với năm 2014, trong đó, diện tích cam sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP trên 300 ha (năm 2014 mới thực hiện 5 ha). Tỉnh hiện có 42 sản phẩm được cấp nhãn hiệu hàng hóa, tăng 32 sản phẩm so với năm 2014. Các mô hình kinh tế trang trại trong tỉnh phát triển mạnh mẽ, đến nay, toàn tỉnh có 816 trang trại, tăng 774 trang trại so với năm 2011. Thu nhập bình quân đầu người ở khu vực nông thôn năm 2018 đạt 28,4 triệu đồng/ năm, đến năm 2019 ước đạt 30 triệu đồng/ năm.

Để việc nêu gương trong cán bộ, đảng viên trở thành tự giác, thường xuyên thì trước hết cần phải xây dựng được nền nếp nêu gương trong cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Theo đồng chí Ngụy Văn Thận, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nguyên Phó trưởng Bộ phận Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) khóa VIII cho biết, muốn đưa việc nêu gương lên một tầm cao mới trong cán bộ, đảng viên thì trước hết phải xây dựng được nền nếp nêu gương trong cán bộ lãnh đạo, quản lý. Nêu gương trước tiên cần phải thường xuyên xuống với nhân dân, lắng nghe ý kiến nhân dân, thực hiện tiếp xúc cử tri mở rộng. Nội bộ cấp ủy đảng cần thường xuyên tự phê bình và phê bình để tìm ra những mặt mạnh, mặt yếu. Bên cạnh đó, việc giao khoán, phân công nhiệm vụ cần được thường xuyên kiểm tra. Chỗ nào làm tốt thì biểu dương, khen thương; chỗ nào chưa tốt thì kiểm điểm, phê bình. Quy định của Trung ương và tỉnh đã ban hành cụ thể, mỗi cấp ủy đảng không những thực hiện tốt việc quán triệt mà còn cần xây dựng được lộ trình cụ thể để thực hiện đi đôi với việc kiểm tra, giám sát thường xuyên. Thực hiện quy định về nêu gương đi đôi với thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các Nghị quyết của BCH Trung ương Đảng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Ông Hoàng Văn Sùng, người dân thôn Nặm Chá, xã Lăng Can (Lâm Bình) cho rằng: “Người dân chỉ tin và làm theo khi cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu thực sự là tấm gương trong mọi công việc. Cấp trên nêu gương thì sẽ tạo ra phong trào nêu gương trong đội ngũ cán bộ. Cán bộ lãnh đạo không làm gương thì khó mà nói dân tin, dân nghe”.

Từ câu chuyện nêu gương của những cán bộ, đảng viên trên vùng quê cách mạng cho thấy Tuyên Quang vẫn không ngừng học và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh về nêu gương. Những kết quả ấy, câu chuyện ấy sẽ còn được ghi nhớ mãi trong lòng người dân để nhắc nhở nêu gương không chỉ là trách nhiệm mà là sứ mệnh từ trái tim của mỗi cán bộ, đảng viên trước nhân dân. Họ mãi là những “đốm lửa đỏ” thắp sáng niềm tin yêu của nhân dân quê hương cách mạng với Đảng, với Bác Hồ kính yêu.

                                                                      Lam Sơn - Thủy Châu - Hoàng Niềm