Tuyên Quang phát triển lâm nghiệp bền vững

Từ nhiều năm nay, Tuyên Quang đã quyết liệt, sáng tạo trồng và bảo vệ rừng nên thuộc số ít địa phương có độ che phủ rừng lớn nhất cả nước. Trước kia, rừng Tuyên Quang là An toàn khu bảo vệ Bác Hồ và Trung ương Đảng lãnh đạo thành công Cuộc Cách mạng tháng Tám và kháng chiến chống Pháp. Hôm nay, rừng Tuyên Quang đóng vai trò quan trọng trong giữ gìn môi trường sinh thái và mở hướng phát triển kinh tế của địa phương.

Nhờ bảo vệ rừng, nên Tuyên Quang không bị ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai lũ lụt như ở nhiều địa phương khác. Trong khi Hội nghị COOP 26 mới đây vừa đạt được thỏa thuận của 100 quốc gia cùng cam kết bảo vệ rừng; Tuyên Quang đã xây dựng xong và triển khai Nghị quyết về phát triển lâm nghiệp bền vững, mở hướng để người dân làm giàu từ rừng.

Báo Tuyên Quang giới thiệu cùng bạn đọc loạt bài “Phát triển lâm nghiệp bền vững” gồm 4 kỳ về vấn đề này:

>>> Kỳ 1:  Sáng tạo để bảo vệ và làm giàu từ rừng

>>> Kỳ 2: Liên kết hình thành “cứ điểm” ngành gỗ

>>> Kỳ 3: Phát triển rừng gắn với xây dựng nông thôn mới miền núi

>>> Kỳ 4: Dựa vào rừng để phát triển du lịch sinh thái