Na Hang tiếp tục tăng cường xử lý châu chấu tre lưng vàng gây hại

- Ủy ban nhân dân huyện Na Hang vừa ban hành văn bản số 971/UBND – NL ngày 19/6/2024 về tiếp tục tăng cường phòng, trừ châu chấu gây hại cây trồng trên địa bàn huyện.

Theo đó, Ủy ban nhân dân 12 xã, thị trấn tiếp tục tuyên truyền, nắm bắt tình hình, hướng dẫn người dân thường xuyên thăm đồng, khu vực có nguy cơ là nơi sinh sống của châu chấu gây hại. Phát hiện nhanh báo cáo các cơ quan chuyên môn để có biện pháp xử lý kịp thời, hiệu quả.

Lãnh đạo UBND xã Khâu Tinh (Na Hang) hướng dẫn người dân cách phát hiện châu chấu tre gây hại.

Các địa phương cần huy động mọi nguồn lực để diệt trừ châu chấu đồng loạt, tập trung (ưu tiên sử dụng thuốc bảo vệ thực vật để diệt trừ châu chấu đem lại hiệu quả nhanh nhất).

Khi phun cần phải tổ chức thực hiện phun đồng loạt trên cả khu vực bị châu chấu gây hại, phun bao vây để châu chấu không phát tán. Sử dụng một trong các loại thuốc như: Visumit 50 EC, Neretox 95SP, Lufen extra 100EC, Anvado 100WP... và các thuốc có cùng hoạt chất được đăng ký trong Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam.

Đồng thời, thường xuyên báo cáo kịp thời tình hình phát sinh gây hại của châu chấu tre lưng vàng và tiến độ phòng trừ của địa phương về Ủy ban nhân dân huyện (qua Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) để tổng hợp.

Các cơ quan chuyên môn gồm Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện, Kiểm lâm huyện, Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện cần thực hiện tốt công tác điều tra, dự tính, dự báo để có phương án phòng trừ kịp thời khi có châu chấu tre xuất hiện.

Chỉ đạo kiểm lâm viên, cán bộ chuyên môn phụ trách địa bàn thường xuyên bám sát cơ sở, giám sát chặt chẽ sự xuất hiện và hướng di chuyển của châu chấu để hướng dẫn các chủ rừng và nhân dân tổ chức phòng trừ kịp thời.

Cùng với đó, tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thực hiện các biện pháp phòng, trừ châu chấu gây hại cây trồng trên địa bàn huyện đảm bảo kịp thời, hiệu quả, giảm thiểu thiệt hại thấp nhất khi có dịch xảy ra.

Tin, ảnh: Lê Duy

Tin cùng chuyên mục