Nâng cao chất lượng cấp ủy viên cơ sở

- Nhận thức rõ vai trò hạt nhân lãnh đạo chính trị, trung tâm đoàn kết của cấp ủy đối với tổ chức Đảng, những năm qua, Đảng bộ tỉnh đã tập trung xây dựng đội ngũ cấp ủy, bí thư chi bộ có năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu cao, thực sự là hạt nhân ở cơ sở để lãnh đạo xây dựng các tổ chức cơ sở Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức và tổ chức, lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Xây dựng đội ngũ cấp ủy ở cơ sở

Để kiện toàn đội ngũ cấp ủy ở cơ sở, hằng năm, Tỉnh ủy đã chỉ đạo tiến hành rà soát tổng thể, nắm sát thực trạng về số lượng, chất lượng, cơ cấu đội ngũ cấp ủy viên; kiện toàn, bổ sung những nơi thiếu; kiểm tra việc thực hiện chức trách, quy chế, phát huy tinh thần trách nhiệm, tạo sự đoàn kết thống nhất cao, tăng cường hiệu lực lãnh đạo của cấp ủy và người đứng đầu. Việc kiện toàn cấp ủy cơ sở được gắn với công tác quy hoạch cán bộ, nhất là quy hoạch cán bộ chủ chốt. Để chuẩn bị nhân sự cấp ủy cơ sở qua các kỳ Đại hội, trên cơ sở chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, các chi bộ, đảng bộ cơ sở đã xây dựng đề án nhân sự bảo đảm cơ cấu, số lượng theo quy định; riêng đảng ủy các xã, phường, thị trấn, việc chuẩn bị nhân sự cấp ủy được gắn với việc chuẩn bị nhân sự các chức danh lãnh đạo HĐND, UBND và thực hiện quy trình nhân sự theo đúng quy định.

Các Ban HĐND và Văn phòng tỉnh tổ chức ký kết thi đua năm 2022.

Đồng chí Hoàng Quang Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Na Hang cho biết, việc quy hoạch, lựa chọn các đồng chí tham gia cấp ủy, các chức danh lãnh đạo chủ chốt ở cấp xã, bí thư các chi bộ thôn, tổ nhân dân đều phải được tính toán có tính kế thừa ngay từ đầu nhiệm kỳ. Hàng năm, Huyện ủy, Đảng ủy các xã đều rà soát đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của từng đồng chí để có phương án thay thế kịp thời. Những đồng chí đạt tiêu chuẩn phải có kế hoạch đào tạo bồi dưỡng.

Để phát huy vai trò lãnh đạo cũng như rèn luyện, nâng cao chất lượng của các đồng chí cấp ủy viên, bí thư chi đảng bộ ở cơ sở, các đảng bộ  triển khai thực hiện nghiêm quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về giao việc đột phá. Các đảng bộ đã triển khai giao việc đột phá tới bí thư chi bộ thôn, tổ dân phố. Các đồng chí được giao việc đột phá, đổi mới đã chủ động xây dựng kế hoạch để tổ chức, triển khai, thực hiện. Với quyết tâm chính trị cao, cá nhân các đồng chí được giao việc đột phá có tư duy đổi mới, nhiều cách làm hay, sáng tạo nhằm hoàn thành tốt nội dung đã đăng ký. Qua giao việc đột phá đổi mới đối với các chi bộ, đảng bộ cơ sở, người chủ trì các cấp của huyện đã phát huy vai trò nêu gương, nâng cao trách nhiệm trên cương vị chức trách được giao. Đây được coi là giải pháp thiết thực, cụ thể góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp.

Đồng chí Triệu Văn Minh, Bí thư Đảng ủy xã Xuân Lập (Lâm Bình) cho biết, tất các đồng chí bí thư chi bộ thôn đều xác định việc đột phá giai đoạn này là nâng cao vai trò lãnh đạo của chi bộ gắn với nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Nhiều đồng chí bí thư chi bộ đăng ký việc làm cụ thể, thiết thực nhờ đó Xuân Lập đã phát triển các mô hình kinh tế như xây dựng các dự án phát triển chăn nuôi trâu, bò bằng hình thức chăn thả tập trung tại các thôn như: Thẳm Vài, Khuổi Lầu, Khuổi Kẹn, Lũng Giềng, Nặm Hù, Nà Co; phát triển chăn nuôi ngựa bằng hình thức nuôi nhốt ở thôn Khuổi Củng; phát triển đàn dê theo hướng chăn nuôi tập trung; đưa giống cây cam sành, chanh tứ mùa trồng tại các thôn Lũng Giềng, Khuổi Trang, Khuổi Củng, Nà Co; thôn Nà Lòa thực hiện mô hình trồng chuối tiêu và chăn nuôi ếch theo hướng sản xuất hàng hóa.

Đồng chí Lê Văn Dần, Bí thư Đảng ủy xã Kháng Nhật cho biết, xã có 11 thôn. Tất cả các thôn có bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn. Với sự lãnh đạo tập trung, sâu sát của Đảng ủy xã, chất lượng đội ngũ cán bộ thôn đã có bước chuyển tích cực. Hằng năm, 100% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đội ngũ bí thư chi bộ, trưởng thôn cơ bản đều có năng lực lãnh đạo, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ. Các văn bản chỉ đạo của cấp trên xuống thôn đều được triển khai nhanh chóng tới tất cả người dân. Nhiều đồng chí cán bộ thôn thể hiện được vai trò, trách nhiệm của mình được nhân dân tin tưởng. Điển hình như đồng chí Hoàng Thị Uyên, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Bờ Hồ khi thấy thôn không còn quỹ đất xây dựng nhà văn hóa, đồng chí Uyên và gia đình đã hiến 300m2 đất cho thôn để xây dựng nhà văn hóa. Đồng chí Hà Văn Vịnh, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Trung tâm thực hiện tốt việc vận động nhân dân trong thôn chung tay giúp đỡ các hộ nghèo, đến nay thôn không còn hộ nghèo.

Lãnh đạo Chi bộ thôn 2 Minh Quang, xã Minh Hương (Hàm Yên) tuyên truyền vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới.

Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng

Công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cấp ủy viên cơ sở và cán bộ, công chức cơ sở được các cấp ủy quan tâm thực hiện. Từ đầu nhiệm kỳ, các Huyện ủy xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho cả giai đoạn; trong đó chỉ đạo các đảng ủy trực thuộc xây dựng kế hoạch và tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cấp ủy viên, cán bộ, công chức cơ sở; chú trọng bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ theo chức danh cán bộ và kinh nghiệm giải quyết các tình huống cụ thể ở cơ sở. Cấp ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025, toàn tỉnh có 3.471 đồng chí cấp ủy viên, trong đó nữ có 961 đồng chí, chiếm 27,68% (tăng 2,81% so với khóa trước), dân tộc thiểu số 1.527 đồng chí, chiếm 43,99%, tuổi trẻ dưới 40 tuổi 1.188 đồng chí, chiếm 34,22%. Số cấp ủy viên có trình độ trung cấp chuyên môn có 303 đồng chí, chiếm 8,72%; cao đẳng, đại học và trên đại học 3.078 đồng chí, chiếm 88,67% tăng 17,05% so với khóa trước. Về trình độ lý luận chính trị: Cao cấp và cử nhân có 710 đồng chí, chiếm 20,45%, tăng 4,01% so với khóa trước; Trung cấp có 2.404 đồng chí, chiếm 69,25%, tăng 3,54% so với khóa trước.

Chất lượng đội ngũ Bí thư cấp ủy cơ sở trực thuộc cấp ủy cấp huyện ngày càng được nâng lên. Tổng số bí thư cấp ủy cơ sở trong toàn tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 là 429 đồng chí, trong đó nữ chiếm 10,49%, tăng 2,24% so với nhiệm kỳ trước; là người dân tộc thiểu số chiếm 31,93%, tăng 0,24% so với nhiệm kỳ trước. Trình độ chuyên môn đại học trở lên chiếm 93,24%, tăng 24,57% so với nhiệm kỳ trước. Trình độ lý luận chính trị trung cấp chiếm 49,18%; cao cấp, cử nhân chiếm 48,72% tăng 5,37% so với nhiệm kỳ trước.

Đồng chí Phùng Thị Thu Huyền, Phó Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện Hàm Yên cho biết, sau khi kiện toàn được bộ máy lãnh đạo các địa phương, Huyện ủy giao cho Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội huyện tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn nhằm nâng cao năng lực hoạt động của đội ngũ cấp ủy ở cơ sở. Các bài giảng của Trung tâm luôn cập nhật các kiến thức mới, chú trọng bồi dưỡng những kiến thức căn bản về vận động, tập hợp quần chúng, vấn đề dân tộc, tôn giáo, các kỹ năng xử lý tình huống ở cơ sở để họ có thể vận dụng vào nhiệm vụ công tác; tổ chức cho học viên đi học tập kinh nghiệm, tham gia thực tế tại các địa phương về xây dựng nông thôn mới.

Cũng theo đồng chí Hoàng Quang Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Na Hang, để nâng cao chất lượng đội ngũ cấp ủy cơ sở trong thời gian tới, huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cấp ủy cơ sở gắn kết giữa đào tạo và bố trí sử dụng cán bộ sau khi được đào tạo, bố trí sử dụng phù hợp với chuyên môn, sở trường để phát huy hoàn thành tốt nhiệm vụ; tăng cường rà soát, bổ sung quy hoạch để nhằm phát hiện những nhân tố mới đưa vào quy hoạch; trong quản lý, bố trí, sử dụng cán bộ cần đổi mới và trẻ hóa đội ngũ để đảm bảo tính liên tục và kế thừa.

Bài, ảnh: Thanh Phúc

Tin cùng chuyên mục