Người cầm bút trong lực lượng Công an tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

- Thời gian qua, cán bộ chiến sĩ làm công tác tuyên truyền trong lực lượng Công an Tuyên Quang đã chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ sự đúng đắn và góp phần quan trọng đưa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến gần với người dân, đi vào thực tiễn cuộc sống.

Lực lượng phóng viên tác nghiệp tại sự kiện Đoàn Thanh niên Bộ Công an tổ chức ra quân Tháng Thanh niên
tại Tuyên Quang.

Vững vàng về tư tưởng

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng dạy: “Để làm tròn nhiệm vụ vẻ vang của mình, cán bộ báo chí cần phải tu dưỡng đạo đức cách mạng, cố gắng trau dồi tư tưởng, nghiệp vụ và văn hoá; chú trọng học tập chính trị để nắm vững chủ trương của Đảng, chính sách của Chính phủ; đi sâu vào thực tế, đi sâu vào quần chúng lao động...”. Người chỉ rõ: “Cây bút, trang viết là vũ khí sắc bén của nhà báo”. Vấn đề hàng đầu Người đòi hỏi các nhà báo là phải có phẩm chất chính trị vững vàng, đạo đức tốt đẹp và trong sáng; sống lành mạnh, cao đẹp, không lợi dụng nghề nghiệp để vụ lợi và làm trái pháp luật.

Thấm nhuần lời dạy của Người, những thế hệ người làm báo trong lực lượng Công an Tuyên Quang đã luôn nỗ lực để hoàn thành tốt vai trò, sứ mệnh của mình, với tinh thần nhiệt huyết cống hiến, luôn có mặt trên những tuyến đầu nóng bỏng, hiểm nguy. Đội ngũ nhà báo Công an Tuyên Quang hôm nay luôn tự ý thức học hỏi và trau dồi để vừa giữ được “lửa nghề”, vừa đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khán, thính, độc giả và những thách thức mới của thời đại gắn liền với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ.

Các thế lực thù địch chưa bao giờ từ bỏ âm mưu “diễn biến hòa bình” nhằm chống phá Việt Nam. Đặc biệt trong thời Cách mạng công nghiệp 4.0, chúng triệt để khai thác thế mạnh của các công cụ truyền thông hiện đại để xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, công tác quản lý, điều hành của Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương; bôi nhọ hạ thấp uy tín các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; phá hoại nền tảng tư tưởng và sâu xa hơn là xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, lật đổ chế độ Xã hội Chủ nghĩa... Ðảng ta khẳng định đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; phòng, chống “diễn biến hòa bình”; “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là nhiệm vụ cấp bách thường xuyên của toàn bộ hệ thống chính trị, của mỗi cán bộ, đảng viên và của mọi công dân. Trong đó, báo chí cách mạng đã và đang hoàn thiện mình, trở thành trung tâm tư tưởng của Đảng, của Nhân dân, là vũ khí sắc bén bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Đội ngũ người làm báo Công an tỉnh chủ động nắm bắt thông tin trên mạng xã hội để có giải pháp tuyên truyền hiệu quả.

Nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của báo chí đối với công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng, Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh luôn quan tâm chỉ đạo kịp thời, toàn diện công tác tuyên truyền của lực lượng Công an Tuyên Quang về hình thức và chất lượng; xứng đáng là công cụ tin cậy, hiệu quả để tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thể hiện ý chí, sự chung sức, đồng lòng của lực lượng Công an Tuyên Quang trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự; là kênh thông tin quan trọng góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của cán bộ, chiến sĩ trong quá trình công tác, chiến đấu.

Cùng với vai trò tham gia giám sát, phản biện, định hướng dư luận xã hội; kịp thời nhận diện, chủ động đấu tranh, vạch trần âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch và các loại tội phạm, cán bộ làm công tác tuyên truyền trong Công an Tuyên Quang đã chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong đấu tranh phản bác với các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, lan tỏa hình ảnh đẹp của lực lượng Công an Tuyên Quang theo tinh thần “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”. Qua đó, không chỉ góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, mà còn củng cố niềm tin của Nhân dân, giữ vững ổn

Tuyên truyền đa dạng về hình thức, sâu sắc về nội dung

Trong những năm qua, công tác tuyên truyền trong lực lượng Công an Tuyên Quang đã có nhiều đổi mới, cả về nội dung, hình thức, bám sát chỉ đạo, định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Đảng ủy Công an Trung ương; phát huy vai trò nòng cốt trong tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, bảo vệ Đảng, bảo vệ sự nghiệp cách mạng, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân... Đặc biệt, trước âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, phản động, công tác tuyên truyền đã có những đóng góp quan trọng nâng cao nhận thức cho đảng viên, cán bộ chiến sĩ và quần chúng Nhân dân về bản chất, âm mưu thâm độc của các thế lực thù địch, định hướng dư luận; đồng thời đấu tranh có hiệu quả với các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch.

Phóng viên Công an tỉnh tác nghiệp tại Hội thi điều lệnh, bắn súng, võ thuật CAND năm 2022 được tổ chức tại Tuyên Quang.

Hiện nay, Công an Tuyên Quang đã và đang chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương, trong và ngoài lực lượng thực hiện công tác tuyên truyền trên tất cả các loại hình báo chí: Phát thanh, truyền hình, báo in, báo mạng điện tử, trang thông tin điện tử, mạng xã hội. Đặc biệt công tác tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, nhất là trên không gian mạng được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và đạt nhiều kết quả quan trọng. Qua những bài viết, phóng sự được đăng tải, đội ngũ người làm báo Công an Tuyên Quang đã tập trung tuyên truyền để cán bộ, đảng viên và Nhân dân nhận thức rõ những âm mưu, thủ đoạn chống phá ngày càng tinh vi của các thế lực thù địch; từ đó nâng cao bản lĩnh chính trị, tinh thần cảnh giác, sức đề kháng để tránh bị lợi dụng và tích cực tham gia đấu tranh góp phần làm thất bại những luận điệu, chiêu trò chống phá của các thế lực thù địch. Công tác tuyên truyền đã khẳng định tính đúng đắn, sáng tạo và hiệu quả trong các chủ trương, nghị quyết của Đảng, ngăn chặn từ xa những luận điệu xuyên tạc, góp phần đấu tranh, phản bác mạnh mẽ và làm thất bại các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc, âm mưu “diễn biến hòa bình”.

Trong 05 năm qua, thực hiện chủ trương “vừa đấu tranh, vừa tuyên truyền”, Công an tỉnh Tuyên Quang đã xây dựng, biên tập, đăng tải trên 600 bài viết, gần 50 phóng sự truyền hình với nội dung đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phản động, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, vạch trần âm mưu, thủ đoạn, phương thức hoạt động của các thế lực chống phá, cơ hội… Qua đó, định hướng dư luận, giúp người dân hiểu đúng, hiểu toàn diện vấn đề, không để các thế lực thù địch lợi dụng bôi nhọ, công kích chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; nâng cao vai trò, uy tín, danh dự và đưa hình ảnh của lực lượng Công an nhân dân gần gũi, thân thiện, gắn bó hơn với quần chúng Nhân dân.

Bài, ảnh: Lý Lan

Tin cùng chuyên mục