Lắng nghe dân

- Sau 19 ngày làm việc, kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV đã bế mạc, quyết định được nhiều vấn đề quan trọng, đặc biệt những vấn đề liên quan đến phục hồi và phát triển kinh tế giai đoạn mới, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc. Lần đầu tiên tại một kỳ họp Quốc hội, có 5 dự án quan trọng quốc gia được xem xét quyết định chủ trương đầu tư, nâng tổng số dự án mà Quốc hội khóa XV xem xét, quyết định chủ trương đầu tư trong năm đầu tiên của nhiệm kỳ lên 6 dự án với tổng mức đầu tư 392.644 tỷ đồng.

Đây là những vấn đề lớn, tạo cơ sở vật chất “bệ đỡ”, điều kiện quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội sau này. Các vấn đề liên quan đến kinh tế - xã hội cũng đã được bàn tháo gỡ làm sao đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng của đất nước trong thời gian hậu Covid-19.

Phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp lần này cũng đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ cử tri theo dõi trực tiếp. Có những vấn đề ĐBQH đề xuất đã được các bộ trưởng, trưởng ngành ngay lập tức tiếp thu, triển khai khi kỳ họp Quốc hội chưa kết thúc. Quốc hội cũng đã ra nghị quyết thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2023 về: Việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19, thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng và Giám sát về việc triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia. Theo đánh giá của các đại biểu Quốc hội, kỳ họp có nhiều đột phá, đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Tuần này, các đoàn đại biểu Quốc hội bắt đầu tiếp xúc cử tri sau kỳ họp. Nhân dân mong muốn những kết quả tốt đẹp, nhiều đột phá của kỳ họp sẽ tiếp tục được các đại biểu phát huy trong tiếp xúc, lắng nghe tiếng nói sâu sắc, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri, những đòi hỏi của cuộc sống, từ đó có những đóng góp xác thực, có tính đúng đắn, phát hiện tại nghị trường.

Cử tri cũng mong muốn các chương trình giám sát Quốc hội đã đề ra sẽ được thực hiện hiệu quả trong thực tiễn, nhằm đánh giá kết quả đạt được, hạn chế, khó khăn, vướng mắc, xác định nguyên nhân, chỉ rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội; kiến nghị giải pháp nâng cao hiệu quả các vấn đề được giám sát, đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước.                      

Ngọc Linh

Tin cùng chuyên mục