Nâng cao trình độ cho cán bộ, đảng viên

- Việc bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý được Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định là nhiệm vụ quan trọng trong công tác cán bộ. Qua đó, đã góp phần nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ; rèn luyện năng lực tư duy khoa học, tầm nhìn chiến lược; năng lực lãnh đạo, quản lý và tổ chức thực hiện trên thực tiễn... cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Đồng chí Nguyễn Hưng Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh
 khảo sát thực địa để lấy ý kiến nhân dân tham gia vào Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang. 
   

Theo đánh giá của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, những năm qua, công tác bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý đã đạt nhiều kết quả tích cực. Cán bộ qua bồi dưỡng đã được nâng cao trình độ lý luận chính trị; khả năng tiếp thu và vận dụng đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng tốt hơn những đòi hỏi thực tiễn. Đa số cán bộ đã vận dụng tốt kiến thức được bồi dưỡng, cập nhật vận dụng sáng tạo, linh hoạt vào công tác Đảng, công tác chính quyền, đoàn thể và công tác chuyên môn, nghiệp vụ. Qua đó, hầu hết cán bộ, lãnh đạo quản lý có tư duy đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Thực tế thời gian qua cho thấy, việc cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết, kết luận của Trung ương được tỉnh nhanh chóng tổ chức thực hiện bằng các nghị quyết chuyên đề, kế hoạch, chương trình hành động... theo từng nội dung cụ thể. Cùng với đó, tỉnh đã đổi mới việc ban hành nghị quyết theo hướng ngắn gọn, cụ thể, rõ trách nhiệm; lựa chọn đúng trọng tâm, đảm bảo tính khả thi, đột phá; coi trọng lấy ý kiến tham gia, phản biện, góp ý để mỗi nghị quyết được triển khai luôn tạo được sự đồng thuận cao trong hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân. Đội ngũ cán bộ của tỉnh tích cực đổi mới lề lối, phong cách làm việc, gương mẫu và sâu sát thực tế để giải quyết những vướng mắc ngay từ cơ sở.

Tỉnh đã nghiêm túc quán triệt, triển khai thực hiện các quy định của Trung ương về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, cụ thể hóa thành các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đảm bảo bài bản, phù hợp với tình hình thực tiễn. Nổi bật là Kế hoạch bồi dưỡng cán bộ dự nguồn lãnh đạo, quản lý của tỉnh; quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; quy định tiêu chuẩn các chức danh, vị trí việc làm; Đề án xây dựng cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ dân tộc thiểu số; Đề án thí điểm thi tuyển chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý; quy định giao việc đột phá cho cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý... Đồng thời, thường xuyên rà soát và cử cán bộ tham gia đào tạo, bồi dưỡng đảm bảo đúng đối tượng, tiêu chuẩn cán bộ gắn với chức vụ, chức danh quy hoạch và nhu cầu sử dụng cán bộ.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh kiểm tra tiến độ giải ngân vốn đầu tư công tại huyện Chiêm Hóa.

Mới đây, Tỉnh ủy tiếp tục phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Đồng chí Ma Phúc Dự, Phó Chủ tịch UBND huyện Hàm Yên chia sẻ: sau Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhiều chủ trương, nhiệm vụ đã được Đảng thể chế hóa, tình hình trong nước và quốc tế có nhiều thay đổi. Do vậy, việc  bổ sung, cập nhật kiến thức để nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị, tư duy lãnh đạo, quản lý, điều hành, tổ chức đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống là rất thiết thực trong thời điểm hiện nay. Thông qua lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức với những nội dung về lý luận cũng như các kiến thức mới sẽ được áp dụng vào thực tiễn trên cương vị công tác của mình.

Đồng chí Chẩu Văn Huấn, Thủ trưởng cơ quan Tổ chức - Nội vụ huyện Lâm Bình chia sẻ, việc cập nhật những chủ trương, chính sách mới cũng như chiến lược phát triển đất nước trong giai đoạn mới là hết sức cần thiết. Thông qua những kiến thức mới, giúp cán bộ quản lý đổi mới tư duy lãnh đạo, quản lý, điều hành và khả năng hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội. Cơ quan Tổ chức - Nội vụ huyện sẽ tham mưu cho Huyện ủy tổ chức các lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới cho đội ngũ cán bộ, lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý. Đồng thời, tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ về phương pháp, kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng xử lý tình huống cho bí thư chi bộ, trưởng thôn để triển khai thực hiện nhiệm vụ đảm bảo đồng bộ, hiệu quả.

Phó Chủ tịch UBND huyện Chiêm Hóa Vũ Đình Tân chia sẻ, từ các chuyên đề của lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức giúp cho đội ngũ lãnh đạo, quản lý các cấp củng cố thêm các kiến thức, nắm rõ hơn các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước. Thông qua đó, nhìn nhận, rút ra tồn tại hạn chế của mỗi cơ quan, đơn vị trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nêu cao vai trò trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới.

Có thể thấy việc bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ, lãnh đạo quản lý  có ý nghĩa quan trọng, giúp mỗi cán bộ quản lý đổi mới tư duy, nâng cao năng lực quản lý, đổi mới tư duy lãnh đạo thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, thực hiện tốt mục tiêu đưa Tuyên Quang trở thành tỉnh phát triển khá, toàn diện và bền vững.

Bài, ảnh: Ngọc Hưng

Tin cùng chuyên mục