Nơi Bác Hồ dừng chân đầu tiên khi tới Tân Trào, Tuyên Quang năm 1945

- Câu hỏi: Bạn hãy cho biết tên ngôi đình, tại xã Tân Trào (Sơn Dương), nơi Bác Hồ dừng chân đầu tiên khi Bác từ Pắc Bó (Cao Bằng) về Tân Trào?

Tin cùng chuyên mục