Nước rút trên tuyến cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ

- Hiện còn khoảng gần 1 tháng nữa là hoàn thành tuyến cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ theo đúng cam kết với Chính phủ và các ban, bộ, ngành Trung ương của đơn vị chủ đầu tư và các nhà thầu thi công. Trên công trường, các nhà thầu đang huy động tối đa nhân lực, phương tiện, tranh thủ lúc thời tiết thuận lợi tổ chức thi công "3 ca 4 kíp" hoàn thành công trình đúng hẹn.

Để hoàn thành dự án theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, từ nhiều ngày nay các nhà thầu đang nỗ lực thi công.

Thảm nhựa lần 2 bề mặt đường đang được đơn vị thi công gấp rút triển khai.

Thời tiết thuận lợi, các nhà thầu huy động nhân lực, máy móc thiết bị thi công đảm bảo tiến độ dự án.

Đơn vị thi công giải phân cách để đảm bảo phương tiện lưu thông.

Công nhân đang nhanh chóng thi công hạng mục rãnh thoát nước.

Hạng mục cọc lan can bảo vệ đang được đơn vị thi công khẩn trương triển khai.

Công nhân lắp đặt hộ lan bảo vệ.

Lưới chắn chống lóa trên giải phân cách được lắp đặt, giúp người tham gia giao thông vào ban đêm được an toàn hơn.

Hệ thống hàng rào bảo vệ hành lang giao thông bằng thép gai được công nhân Liên danh Vinaconex triển khai thi công.

 Nền đường trên toàn tuyến cơ bản hoàn thành trải thảm nhựa lớp 1.

Hiện nay, đang trong quá trình thi công nhưng có rất nhiều người dân và phương tiện đi vào tuyến đường, gây ảnh hưởng tới an toàn giao thông và tiến độ thi công.

 Nút giao trên tuyến cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ đang được hoàn thành.