30 cán bộ, chiến sĩ Công an Chiêm Hoá hỗ trợ Lâm Bình phòng, chống dịch bệnh Covid-19

- Thực hiện mệnh lệnh của Giám đốc Công an tỉnh, chiều 15-11, Công an huyện Chiêm Hóa đã cử 30 cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại huyện Lâm Bình.

Lãnh đạo Công an huyện Chiêm Hoá quán triệt nhiệm vụ đến cán bộ chiến sĩ đơn vị trước khi lên đường hỗ trợ huyện Lâm Bình phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Trước khi lên đường thực hiện nhiệm vụ, lãnh đạo Công an huyện đã quán triệt mục tiêu, nhiệm vụ và yêu cầu cán bộ, chiến sĩ chấp hành tốt các chỉ đạo của lãnh đạo Công an huyện Lâm Bình; đồng thời động viên, khích lệ cán bộ, chiến sĩ tham gia công tác chống dịch yên tâm công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Mỗi cán bộ, chiến sĩ lên đường thực hiện nhiệm vụ đều thể hiện tinh thần quyết tâm, mong muốn góp sức vào công tác chống dịch trên địa bàn tỉnh. 

Cán bộ chiến sĩ Công an huyện Chiêm Hoá lên đường hỗ trợ huyện Lâm Bình phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Việc tăng cường cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ kịp thời sẽ góp phần sớm đẩy lùi dịch bệnh Covid-19 tại huyện Lâm Bình.

Tin, ảnh: Kỳ Dao

Tin cùng chuyên mục