Tạo thống nhất trong triển khai thực hiện Luật Cảnh sát cơ động

- Sáng 22-3, Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tập huấn, triển khai Luật Cảnh sát cơ động (CSCĐ) và các văn bản quy định chi tiết thi hành.

Các đại biểu dự tại điểm cầu Công an tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt những nội dung cơ bản của Luật CSCĐ đã được thông qua tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV và có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2023. Luật gồm có 5 chương, 33 điều quy định về chế độ, chính sách đối với CSCĐ; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Luật CSCĐ được xây dựng, kế thừa ưu điểm và khắc phục những tồn tại, bất cập, hạn chế của Pháp lệnh Cảnh sát cơ động năm 2013. Các đại biểu cũng được quán triệt các Nghị định của Chính phủ, Thông tư hướng dẫn của Bộ Công an, Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an có nội dung liên quan, hướng dẫn thi hành Luật CSCĐ.

Hội nghị nhằm tạo sự thống nhất trong triển khai thực hiện hiệu quả Luật CSCĐ, góp phần xây dựng lực lượng Công an Nhân dân trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới.

Kỳ Dao

Tin cùng chuyên mục