Thêm 39 Công an cấp xã được phân cấp cấp đăng ký xe mô tô

- Công an tỉnh vừa có quyết định thí điểm triển khai cho phép 39 Công an cấp xã trên địa bàn tỉnh được cấp đăng ký xe mô tô bắt đầu từ đầu tháng 10- 2022. Các xã này có số lượng xe mô tô đăng ký trên địa bàn, trung bình trong 3 năm đạt 150 xe/năm.

Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh kiểm tra, hướng dẫn Công an xã Thái Bình (Yên Sơn)
triển khai cấp đăng ký xe mô tô cho người dân.

39 đơn vị gồm: Hòa An, Phú Bình, Ngọc Hội, Hùng Mỹ, Hòa Phú, Xuân Quang, Tân An (Chiêm Hóa); Minh Dân, Bình Xa, Đức Ninh, Thành Long, Phù Lưu (Hàm Yên); Thượng Lâm, Thổ Bình, Minh Quang (Lâm Bình); Đà Vị (Na Hang); Văn Phú, Hồng Lạc, Tam Đa, Đông Lợi, Hào Phú, Trung Yên, Thượng Ấm, Hợp Thành, Phú Lương, Cấp Tiến, Minh Thanh, Thiện Kế, Tú Thịnh (Sơn Dương); Kiến Thiết, Phúc Ninh, Nhữ Khê, Nhữ Hán, Thái Bình, Tân Long, Tiến Bộ, Hùng Lợi, Hoàng Khai, Chân Sơn (Yên Sơn).

Toàn tỉnh hiện có 64 đơn vị Công an cấp xã triển khai cấp đăng ký xe mô tô giúp tạo thuận lợi cho người dân khi làm thủ tục hành chính, tiết kiệm thời gian và chi phí cho việc đi lại.

Kỳ Dao

Tin cùng chuyên mục