Cựu chiến binh tham gia giữ gìn TTATGT

TQĐT - Toàn tỉnh có 54 “Tổ tự quản cựu chiến binh vì an toàn giao thông”, 45 đoạn đường tự quản do hội cựu chiến binh phụ trách. 

Tin xem nhiều