Tiếng việt | English

Phá vỡ "lò" ma túy của trùm Châu "điên"

Gác gỗ với diện tích hàng chục mét vuông được chia làm 2 phòng, một phòng làm nơi gia công ma túy, một phòng dành chơi hàng đá. Số vũ khí được Châu ...

Tin xem nhiều