Phát biểu Bế mạc của đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026

Kính thưa đồng chí Chẩu Văn Lâm, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng,  Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang;

Kính thưa các đồng chí đại biểu các Ban Đảng Trung ương;

Kính thưa các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các vị đại biểu Quốc hội;

Thưa các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, các vị đại biểu khách quý, thưa toàn thể cử tri và Nhân dân trong tỉnh.

SAU gần 5 ngày làm việc nghiêm túc, dân chủ, trách nhiệm cao, kỳ họp thứ bảy Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 đã hoàn thành toàn bộ nội dung theo chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.

Hội đồng nhân dân tỉnh trân trọng cảm ơn đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đến dự và phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp; sự quan tâm, theo dõi và ủng hộ của cử tri và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã dành cho Kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Kính thưa các quý vị đại biểu!
Thưa cử tri và Nhân dân!

Tại kỳ họp này, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung thảo luận, tham gia đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng đối với các tờ trình, báo cáo trình kỳ họp; đề xuất nhiều nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của tỉnh.

Đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc kỳ họp.

Hội đồng nhân dân tỉnh đã dành thời gian gần 1 ngày để xem xét, thảo luận báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh năm 2023, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 và các báo cáo khác trình tại kỳ họp. Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất cao với các báo cáo về kết quả thực hiện, tồn tại hạn chế trong thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh năm 2023 và các chỉ tiêu, mục tiêu chủ yếu, nhiệm vụ giải pháp trọng tâm của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh năm 2024; biểu quyết thông qua nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội bảo đảm quốc phòng an ninh năm 2024 với tỷ lệ tán thành 100%.

Các đại biểu xem xét, thảo luận góp ý vào báo cáo của UBND tỉnh.

Xác định năm 2024 là năm bứt phá để hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, các cấp, các ngành, người đứng đầu các sở, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy trong bài phát biểu quan trọng tại phiên khai mạc, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi ở mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024. Sau khi Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh năm 2024 được thông qua, Ủy ban nhân dân tỉnh cần sớm chỉ đạo cụ thể hóa, tổ chức thực hiện Nghị quyết ngay từ tháng đầu tiên của năm 2024 với quyết tâm cao hơn, tinh thần quyết liệt hơn.

Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Kim Dung điều hành phiên họp.

Kỳ họp đã dành thời gian hợp lý để tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn về công tác quản lý và thực hiện quy hoạch đô thị trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang với không khí hết sức dân chủ, sôi nổi, trách nhiệm cao. Tiêu chí lựa chọn nội dung chất vấn, trình tự, quy trình thực hiện chất vấn được thực hiện bảo đảm đúng quy định, sát với thực tiễn, được cử tri và Nhân dân quan tâm.

Hoạt động chất vấn là một trong những hình thức giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp được quy định trong Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân, là kênh thông tin quan trọng để Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở, ngành, địa phương nghiên cứu, tiếp tục đổi mới phương pháp chỉ đạo, điều hành, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp. Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ngành và địa phương có trách nhiệm thực hiện hiệu quả Kết luận chất vấn của Hội đồng nhân dân tỉnh, báo cáo kết quả thực hiện Kết luận tại kỳ họp thứ tám Hội đồng nhân dân tỉnh theo đúng quy định.

Các đại biểu chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp.

Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất cao với các báo cáo giám sát chuyên đề của Ban Pháp chế và Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh. Các báo cáo được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, khách quan, toàn diện với những thông tin, số liệu và dẫn chứng cụ thể, sát thực đã cho thấy cơ bản tổng thể ưu điểm cần phát huy và hạn chế cần khẩn trương khắc phục trong lĩnh vực được giám sát.

Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh và các địa phương, cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, tiếp thu các kiến nghị nêu trong các báo cáo giám sát để có các giải pháp thực hiện phù hợp, hiệu quả, báo cáo kết quả thực hiện theo quy định; các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tăng cường giám sát để bảo đảm hiệu lực hiệu quả của hoạt động giám sát.

Hoạt động giám sát của HĐND tỉnh.

Kính thưa các quý vị đại biểu!
Thưa cử tri và Nhân dân!

Hội đồng nhân dân tỉnh đã dân chủ thảo luận, biểu quyết với tỷ lệ tán thành rất cao thông qua 40 nghị quyết, trong đó Nghị quyết thông qua kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách trung ương năm 2024 tỉnh Tuyên Quang và phê duyệt Kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương năm 2024 tỉnh Tuyên Quang.

Nghị quyết Quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2024. Đây là những nghị quyết cần phải được triển khai thực hiện ngay từ tháng đầu tiên của năm 2024, đặc biệt với Nghị quyết Quyết định số lượng cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên ở cấp xã đối với các huyện, thành phố thuộc tỉnh Tuyên Quang năm 2024; Nghị quyết Quy định về chức danh, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và mức khoán kinh phí hoạt động ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; mức phụ cấp hỗ trợ theo nhóm nhiệm vụ; người trực tiếp tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang được ban hành trên cơ sở quy định, hướng dẫn của Trung ương và phù hợp với điều kiện thực tế địa phương, nhằm kịp thời động viên, khuyến khích người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố và người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố tích cực, tâm huyết tham gia các hoạt động, thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở và địa phương.

Các dự thảo nghị quyết đều được đại biểu biểu quyết với tỷ lệ cao.

Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị, các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội và các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nghị quyết, nhất là về đối tượng, phạm vi, mức kinh phí và mức phụ cấp để Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh phát huy hiệu quả, sớm đi vào cuộc sống.

Để các nghị quyết phát huy được hiệu quả, đáp ứng kỳ vọng của Nhân dân, Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị ngay sau kỳ họp này, Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan trong bộ máy nhà nước từ tỉnh đến cơ sở căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao khẩn trương cụ thể hóa, hướng dẫn và tổ chức thực hiện các nghị quyết. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh tăng cường giám sát thường xuyên việc triển khai thực hiện các nghị quyết.

Trong năm 2023, được sự được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX nhiệm kỳ 2021-2026 được củng cố, kiện toàn, hoạt động ngày càng hiệu quả, phát huy, nâng cao vai trò cơ quan đại diện cho ý chí, nguyện vọng, quyền làm chủ của Nhân dân, thể hiện rõ nét là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương. Với 05 kỳ họp (02 kỳ họp thường lệ, 03 kỳ  họp chuyên đề) Hội đồng nhân dân tỉnh đã quyết nghị, ban hành 73 nghị quyết góp phần quan trọng việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội bảo đảm quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh. Hoạt động giám sát, giải trình, tiếp xúc cử tri của Hội đồng nhân dân tỉnh được tăng cường theo hướng toàn diện, sâu sát, quyết liệt và hiệu quả; có sự phối hợp chặt chẽ, linh hoạt giữa các hình thức, phương thức và các chủ thể thực hiện.

Hoạt động giám sát của HĐND tỉnh.

Trong thời gian tới, Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động; nâng cao chất lượng các kỳ họp; chú trọng hoạt động giám sát; tổ chức tiếp xúc cử chuyên đề và tiếp xúc cử tri trực tuyến; thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, nhân dân, lắng nghe và phản ánh trung thực ý kiến của cử tri; tích cực giám sát việc giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân; động viên Nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Kính thưa các quý vị đại biểu!
Thưa cử tri và Nhân dân!

Kỳ họp thứ bảy, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX đã thành công tốt đẹp. Thay mặt Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, tôi xin trân trọng cảm ơn đồng chí Chẩu Văn Lâm, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đến dự và chỉ đạo kỳ họp. Cảm ơn các đồng chí đại biểu các Ban Đảng Trung ương, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; các vị đại biểu Quốc hội, đại biểu dự kỳ họp; cảm ơn sự phối hợp của Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan liên quan, tinh thần nỗ lực và trách nhiệm của các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh; các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, các cơ quan phục vụ, các cơ quan báo chí; tình cảm và sự quan tâm theo dõi, giám sát của cử tri và nhân dân trong tỉnh đã góp phần vào thành công của kỳ họp.

Chuẩn bị bước sang năm mới 2024, tôi trân trọng gửi đến các đồng chí đại biểu, khách quý dự kỳ họp cùng toàn thể cử tri và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh lời chúc sức khoẻ, hạnh phúc, chào đón năm mới 2024 với nhiều thắng lợi, thành công mới.

Thay mặt Chủ tọa kỳ họp, tôi xin tuyên bố bế mạc kỳ họp thứ bảy Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Trân trọng cảm ơn!