Phát huy truyền thống hữu nghị Việt Nam-Triều Tiên

Sau hơn 75 năm thành lập nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Triều Tiên, đất nước và nhân dân Triều Tiên đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ chủ nghĩa xã hội dưới sự lãnh đạo của Ðảng Lao động Triều Tiên.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đến thăm Việt Nam (tháng 2/2019).

Trên nền tảng mối quan hệ hữu nghị truyền thống được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kim Nhật Thành đặt nền móng, Việt Nam và Triều Tiên đã gặt hái được nhiều thành tựu trong các lĩnh vực hợp tác. Mối quan hệ giữa hai nước không ngừng được nhà lãnh đạo kế nhiệm Kim Jong Il (Kim Châng In) và Kim Jong Un (Kim Châng Ưn) cùng các thế hệ lãnh đạo Việt Nam tiếp tục mở rộng và phát triển.

Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1950, nhân dân Việt Nam luôn ủng hộ nhân dân Triều Tiên vượt qua khó khăn, thử thách trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, cũng như công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Triều Tiên. Dưới sự lãnh đạo của Ðảng Lao động Triều Tiên do Chủ tịch Kim Nhật Thành sáng lập, Triều Tiên đã duy trì đà phát triển kinh tế-xã hội ấn tượng, góp phần nâng cao đời sống nhân dân.

Ðại hội toàn quốc lần thứ VIII của Ðảng Lao động Triều Tiên (tháng 1/2021) đề ra kế hoạch 15 năm hiện đại hóa đất nước, với mục tiêu đưa Triều Tiên trở thành nước xã hội chủ nghĩa giàu mạnh. Tại Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Ðảng Lao động Triều Tiên Khóa VIII (tháng 12/2023), nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã đưa ra kết luận quan trọng, xác định phương hướng tổng thể đối với mục tiêu thực hiện thành công chương trình đặt ra tại Ðại hội lần thứ VIII, đồng thời tạo đà cho bước phát triển mới trong tương lai.

Trong bối cảnh tình hình địa chính trị thế giới tiếp tục thay đổi nhanh chóng, nhà lãnh đạo Kim Jong Un xác định nguyên tắc độc lập của Ðảng Lao động Triều Tiên là mở rộng và phát triển hợp tác chiến lược với các quốc gia độc lập. Ðồng thời, nêu bật những vấn đề trọng yếu đối với tiến trình củng cố nền tảng tổ chức và tư tưởng của Ðảng Lao động Triều Tiên, cũng như đổi mới công tác tư tưởng của đảng để đáp ứng yêu cầu của tình hình phát triển.

Những nhiệm vụ được nhà lãnh đạo Kim Jong Un ưu tiên trong quá trình mở rộng vững chắc những thành quả của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội tại Triều Tiên, bao gồm củng cố năng lực quản trị nhà nước, hệ thống và định hướng kinh tế, tiếp tục tăng cường trách nhiệm và vai trò của Chính phủ, cũng như xác định rõ các nhiệm vụ quan trọng đối với năm 2024 trong những lĩnh vực công nghiệp chủ chốt như luyện kim, hóa học, điện lực, than đá và chế tạo máy…

Kế thừa mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước theo mong muốn của các lãnh tụ và các thế hệ lãnh đạo hai nước trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam vào tháng 3/2019 của Chủ tịch Kim Jong Un đã tạo dấu mốc lịch sử mới trong quan hệ giữa hai Ðảng, hai nước. Nhân chuyến thăm, lãnh đạo cấp cao hai nước đã có dịp trao đổi về phương hướng phát triển và thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Với quyết tâm chính trị và sự lãnh đạo của Ðảng Lao động Triều Tiên, đứng đầu là nhà lãnh đạo Kim Jong Un, nhân dân Triều Tiên đoàn kết, phấn đấu thực hiện hiệu quả các mục tiêu đề ra tại Ðại hội toàn quốc lần thứ VIII của Ðảng Lao động Triều Tiên, nhất là mục tiêu phát triển kinh tế quốc gia giai đoạn 2021-2025.

Theo Báo Nhân Dân

Tin cùng chuyên mục