Bản tin thời sự ngày 2-9

Thực hiện: Hoàng Lâm - Tuấn Anh
Audio không hợp lệ