Bản tin thời sự ngày 22-9

Những tin tức đáng chú ý có trong Bản tin thời sự, thứ sáu, ngày 22-9-2023.

- Tối nay, khai mạc Chương trình Du lịch qua những miền di sản Việt Bắc và Lễ hội Thành Tuyên năm 2023.
- Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn làm việc với Công ty cổ phần Bất động sản Việt – Nhật.
- Thi Tốt nghiệp THPT từ năm 2025, Bộ Giáo dục và Đào tạo chưa chốt môn bắt buộc.
- Anh và Mỹ hợp thức hóa thỏa thuận trao đổi dữ liệu cá nhân.

Audio không hợp lệ