Bản tin thời sự ngày 21-11

Tin tức đáng chú ý có trong Bản tin thời sự, thứ ba, ngày 21-11-2023.

- Thành ủy Tuyên Quang sơ kết 2 năm thực hiện Đề án số 03-ĐA/TU.
- Tặng số tiết kiệm cho quân nhân hoàn cảnh khó khăn.
- Di tích Nha Khẩn hoang di dân Bộ Canh Nông được công nhận Di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh.
- Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn tiếp công dân.
- Hôm nay, Quốc hội thảo luận về công tác phòng, chống tội phạm, tham nhũng.
- Năm 2023, giao dịch rút tiền trên ATM giảm mạnh.
- Mỹ cung cấp gói viện trợ quân sự mới trị giá 100 triệu USD cho Ukraine.

Audio không hợp lệ