Bản tin thời sự ngày 24-4-2024

Tin tức đáng chú ý có trong Bản tin thời sự, thứ tư ngày 24-4-2024.

- Thường trực Tỉnh ủy họp cho ý kiến vào một số chủ trương quan trọng.
- Công bố quyết định về công tác cán bộ.
- Tiếp tục thực hiện tốt quan điểm, chủ trương, đường lối đối ngoại quốc phòng.
- Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số họp phiên thứ 8.
- Tuần phim kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.
- Học sinh lớp 12 thực hành thử nghiệm đăng ký dự thi tốt nghiệp trực tuyến.
- Hàn Quốc phóng vệ tinh nano đầu tiên lên quỹ đạo Trái Đất.

Audio không hợp lệ