Sơn Dương đào tạo nghề cho lao động nông thôn đạt trên 152% kế hoạch

- Trong năm 2023, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Sơn Dương phối hợp với các đơn vị, các xã, thị trấn tổ chức mở 60 lớp đào tạo nghề cho trên 2.100 lao động nông thôn, đạt trên 153% kế hoạch.

Người lao động huyện Sơn Dương được đào tạo nghề may.

Trong đó có 735 học viên được hỗ trợ đào tạo nghề học theo Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; 1.155 học viên được hỗ trợ đào tạo nghề theo Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và 210 học viên được hỗ trợ đào tạo nghề theo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Các ngành nghề được đào tạo gồm: May công nghiệp, hàn điện, điện dân dụng, chăn nuôi gia súc, gia cầm, trồng trọt…

Việc mở các lớp đào tạo nghề đã giúp các học viên nắm được kiến thức và áp dụng kỹ thuật vào thực tế sản xuất, nâng cao năng suất, sản lượng cây trồng, vật nuôi và tăng thu nhập, góp phần giảm nghèo trên địa bàn.

Tin, ảnh: Huy Hoàng

Tin cùng chuyên mục