Viettel triển khai chương trình Ngày hội đổi máy 4G

Để triển khai tốt chương trình hỗ trợ người dân, thực hiện thành công lộ trình chuyển đổi 2G lên 4G của Bộ Thông tin và Truyền thông tại tỉnh, giảm thiểu tối đa ảnh hưởng của lộ trình chuyển đổi đối ...

Viettel tặng miễn phí máy 4G cho khách hàng 2G

Nhằm hỗ trợ khách hàng chuyển đổi từ 2G lên 4G trước thời hạn tắt sóng 2G, Viettel Tuyên Quang triển khai chương trình “Miễn phí máy 4G khi cam kết sử dụng các gói cước dài hạn” dành cho khách hàng ...