Chuẩn bị hạ tầng đón vốn "FDI xanh"

Dòng chảy vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam đã và đang có nhiều dự án định hướng phát triển công nghệ xanh, công nghệ sạch của tương lai. Đây cũng chính là định hướng hợp tác đầu tư ...

Vốn FDI đăng ký vào Việt Nam vẫn duy trì mức tăng cao

Theo đánh giá của Cục Đầu tư nước ngoài, vốn FDI đăng ký mới tăng mạnh so cùng kỳ là do số lượng dự án mới tăng cao và có dự án có quy mô vốn đầu tư lớn (hơn 400 triệu USD và hơn 600 triệu USD).

Đón dòng vốn FDI dịch chuyển sang Việt Nam

Năm 2024 được dự báo là điểm khởi đầu của làn sóng đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) lần thứ tư vào Việt Nam. Nhiều địa phương đã chủ động chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết để sẵn sàng đón dòng ...