Thảo luận, cho ý kiến vào dự thảo các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai (sửa đổi)

- Chiều 29-2, Hội nghị triển khai Nghị định số 12/2024/NĐ-CP của Chính phủ và lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai (sửa đổi) tiếp tục chương trình làm việc. 

Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì thảo luận tiếp thu ý kiến vào dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai. Ảnh: Thanh Phúc

Các đại biểu đã nghe đại diện Cục Quy hoạch và phát triển tài nguyên đất trình bày, giới thiệu những điểm mới về dự thảo Nghị định quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Thanh Phúc

Cho ý kiến vào các dự thảo, đại diện các địa phương đề nghị làm rõ hơn một số quy định, khái niệm, bổ sung thêm chính sách bồi thường, hỗ trợ cho người dân tái định cư, đảm bảo tính công bằng, hiệu quả và hạn chế trục lợi khi Nghị định có hiệu lực...

Lãnh đạo Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất - Bộ Tài nguyên và Môi trường gợi ý thảo luận Nghị định về quy định bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất. Ảnh: Thanh Phúc

Tại hội nghị, đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường đã giải đáp các vướng mắc, đồng thời hướng dẫn trình tự, thủ tục thu hồi đất, đảm bảo nguyên tắc theo Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”, trong đó nhấn mạnh đối với các dự án thu hồi đất có bồi thường, tái định cư, phải đảm bảo công tác bồi thường, bố trí tái định cư  đi trước một bước...

Đai biểu tham khảo sách về Luật Đất đai tại hội nghị. Ảnh: Thanh Phúc

Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường ghi nhận những ý kiến đóng góp của các đại biểu. Đồng thời đề nghị các địa phương sớm gửi ý kiến góp ý bằng văn bản để cơ quan soạn thảo nghiên cứu, tiếp thu, hoàn chỉnh các dự thảo Nghị định, kịp thời ban hành theo quy định.

Sáng mai, 1-3, Hội nghị tiếp tục chương trình làm việc.

P.V

Tin cùng chuyên mục