Tiếng việt | English

Người dân Thái Lan muốn được giải thích về dự thảo Hiến Pháp

Theo kết quả thăm dò dư luận công bố ngày 8/5, hầu hết người dân Thái Lan muốn được giải thích thêm về các điều khoản của dự thảo Hiến pháp mới.

Cuộc khảo sát thăm dò ý kiến được tiến hành mới với hơn 1.200 người trưởng thành trong các ngành nghề khác nhau trên khắp cả nước tham gia. Theo đó, khi được hỏi liệu họ cần được giải thích thêm về dự thảo Hiến pháp mới, hơn 34% số người được hỏi trả lời muốn được giải thích thêm các điều khoản của Dự thảo; khoảng 25% cho biết họ không cần thêm bất kỳ thông tin gì.

Dân Thái Lan và chân dung nhà vua Thái Lan. (Ảnh: Tân Hoa xã).

Cũng câu hỏi tương tự nhưng cụ thể hơn, trên 11% số người được hỏi muốn giải thích về công tác phòng chống tham nhũng; hơn 10% muốn biết thêm về các quyền và trách nhiệm của người dân; gần 6% về chính sách nhà nước; khoảng 5% muốn biết về tiêu chuẩn, trình độ của nghị sỹ, thành viên nội các, cũng như cách thức bầu chọn nghị sỹ, nội các và thủ tướng.

Khi được hỏi về 8 điểm cấm do Ủy ban bẩu cử (EC) đưa ra, gần 34% cho biết họ không muốn có bất kỳ lời giải thích; xấp xỉ 11% muốn biết thêm về việc cấm việc đăng tin trên trang web và các phương tiện truyền thông khác và hơn 9% muốn biết thêm về việc cấm các cuộc phỏng vấn./.

Theo VOV

Tin cùng chuyên mục