Thi đua ái quốc

- Kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2023), các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh đang tích cực thi đua lập nhiều thành tích trên các lĩnh vực.

Hưởng ứng Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân trong tỉnh đã có nhiều phong trào thi đua cụ thể như: Tuyên Quang chung sức xây dựng nông thôn mới; Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau; Lao động giỏi, lao động sáng tạo; Thi đua quyết thắng; thi đua chuyển đổi số - Năm dữ liệu số Tuyên Quang năm 2023...

Các phong trào đã có sức lan tỏa trong cộng đồng dân cư, trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang và Nhân dân trên địa bàn tỉnh bằng những việc làm cụ thể như: giúp đỡ bằng tiền và hiện vật, ngày công lao động, hiến đất xây dựng nhà văn hóa thôn, làm đường giao thông nông thôn, xây dựng lớp học mầm non, giúp đỡ các hộ gia đình khó khăn vươn lên thoát nghèo...

Phong trào thi đua yêu nước của tỉnh không ngừng đổi mới, sáng tạo, thiết thực và đạt được nhiều kết quả to lớn, tạo nên những đổi thay mạnh mẽ. Đặc biệt, hiện nay Tuyên Quang là tỉnh đi đầu cả nước về bảo vệ rừng và phát triển kinh tế lâm nghiệp. Diện tích đất lâm nghiệp chiếm 76% diện tích tự nhiên, trong đó diện tích rừng đặc dụng, rừng phòng hộ chiếm 37,8%. Những năm gần đây, tỉnh  tiếp tục phát huy hiệu quả thế mạnh về phát triển kinh tế lâm nghiệp; tạo cơ chế thu hút nhiều nhà đầu tư xây dựng nhà máy chế biến, tạo ra nhiều sản phẩm có giá trị kinh tế cao từ gỗ rừng trồng, được thị trường trong nước và các thị trường Nhật Bản, châu Âu, Mỹ ưa chuộng. Tốc độ tăng trưởng của ngành lâm nghiệp bình quân đạt 9%/năm, đóng góp trên 4%/năm giá trị tăng trưởng GRDP của tỉnh, tạo việc làm cho hàng trăm nghìn lao động.

Từng ngành, từng địa phương, mỗi tổ chức, mỗi cơ quan, đơn vị tiếp tục xác định và chỉ đạo chặt chẽ các phong trào thi đua với mục tiêu thi đua rõ ràng, nội dung phù hợp, biện pháp khả thi nhằm thu hút sâu rộng mọi tầng lớp, lứa tuổi, trải khắp mọi ngành nghề, lĩnh vực, địa bàn, làm cho phong trào thi đua thực sự trở thành nếp sống hằng ngày, trở thành nhu cầu bằng các lợi ích thiết thân; cổ vũ thực hành tiết kiệm, hăng hái phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, cải cách hành chính; nhất là làm tốt công tác phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các mô hình hiệu quả; đổi mới công tác khen thưởng, tạo động lực nội sinh cổ vũ các tổ chức, mọi cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ theo vị trí và trách nhiệm của mình, thiết thực kỷ niệm 75 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023).

Phong trào thi đua yêu nước gắn chặt với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đến nay, toàn tỉnh có 249 đảng bộ cơ sở xây dựng mô hình tiêu biểu, 373 việc “làm theo”; chi bộ dưới cơ sở có 2.045 mô hình tiêu biểu, 3.318 việc “làm theo”, có trên 53.000 đảng viên đăng ký việc làm theo phong cách Hồ Chí Minh. Từ năm 2021 - 2023 đến nay có 1.071 lượt tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu được các cấp, các ngành biểu dương khen thưởng trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Lời kêu gọi thi đua ái quốc cùng với nhiều bài nói, bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh là những quan điểm, chỉ đạo, định hướng phong trào thi đua yêu nước trong nhiều thập kỷ qua; là cơ sở để Đảng, Nhà nước bổ sung, hoàn thiện đường lối, chủ trương về thi đua yêu nước, về công tác thi đua - khen thưởng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong từng giai đoạn cách mạng. Ngày nay trong công cuộc đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế, Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn còn vẹn nguyên ý nghĩa lịch sử, giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc.

Hoàng Anh

Tin cùng chuyên mục