Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Tuyên Quang thông báo thi tuyển dụng công chức năm 2023 (đợt 2)

- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Tuyên Quang thông báo việc thi tuyển dụng công chức để phân bổ cho các đơn vị thuộc Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Tuyên Quang, cụ thể như sau:

1. Số lượng, vị trí cần tuyển: Tuyển dụng 11 công chức làm công tác chuyên môn nghiệp vụ kiểm sát.

2. Điều kiện tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển

2.1. Điều kiện, tiêu chuẩn chung

- Là công dân Việt Nam và đang cư trú tại Việt Nam;

- Tuổi đời dự tuyển: Đối với nam không quá 35 tuổi, đối với nữ không quá 30 tuổi.

- Có phiếu đăng ký dự tuyển; có lý lịch rõ ràng; có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; về lịch sử chính trị của bản thân và gia đình không vi phạm quy định của Đảng, Nhà nước và ngành Kiểm sát nhân dân về bảo vệ chính trị nội bộ.

- Đủ sức khỏe để công tác theo kết luận của cơ quan y tế có thẩm quyền; không bị dị hình, dị tật, khuyết tật, không nói lắp, nói ngọng; nam cao từ l,60m, nặng từ 50 kg trở lên; nữ cao từ l,55m, nặng từ 45 kg trở lên.

2.2. Điều kiện tiêu chuẩn cụ thể

- Đã tốt nghiệp văn bằng 1 của Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội; tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành luật đạt từ loại khá trở lên của các cơ sở đào tạo: Trường Đại học Luật Hà Nội, Trường Đại học Luật thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Kinh tế - Luật thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

- Trường hợp có bố hoặc mẹ đẻ là công chức, viên chức và người lao động (đã công tác 10 năm) trong ngành Kiểm sát nhân dân (kể cả đã nghỉ hưu) không thuộc đối tượng trên nhưng có nhu cầu đăng ký dự tuyển.

- Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (tương đương trình độ B hoặc trình độ A2 trở lên); Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT- BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin (tương đương trình độ B trở lên).

3. Phiếu đăng ký dự tuyển, địa điểm tiếp nhận phiếu và hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng

a) Người đăng ký dự tuyển công chức nộp: 01 Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu); 01 bộ bản sao các văn bằng, bảng điểm, chứng chỉ (trường hợp bằng tiếng nước ngoài yêu cầu nộp kèm theo bản dịch ra tiếng Việt được cơ quan có thẩm quyền chứng thực, đối với các văn bằng sau đại học do cơ sở đào tạo ở nước ngoài cấp, người dự tuyển phải nộp giấy công nhận văn bằng của Cục quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo được cơ quan có thẩm quyền chứng thực).

Người đăng ký dự tuyển công chức phải khai đầy đủ các nội dung yêu cầu trong Phiếu đăng ký dự tuyển tính đến thời điểm nộp phiếu và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các nội dung kê khai trong phiếu.

b) Địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: nộp trực tiếp tại Phòng Tổ chức cán bộ, trụ sở VKSND tỉnh hoặc gửi qua đường bưu điện (nếu phiếu được gửi theo đường bưu điện thì tính từ ngày gửi theo dấu bưu điện trên phong bì).

Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển được đăng tải đính kèm với Thông báo này trên trang thông tin điện tử VKSND tỉnh Tuyên Quang tại địa chỉ: https://vkstuyenquang.gov.vn.

Người đăng ký dự tuyển nộp 03 phong bì có dán tem ghi rõ địa chỉ nơi nhận của người đăng ký dự tuyển.

Thời hạn tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển: Trong thời hạn 30 ngày, từ ngày thông báo thi tuyển dụng công khai trên phương tiện thông tin đại chúng, trên trang thông tin điện tử của đơn vị, của Ngành và niêm yết tại trụ sở VKSND tỉnh Tuyên Quang (thời gian tiếp nhận trong giờ hành chính).

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo trúng tuyển, người trúng tuyển phải đến nơi nộp Phiếu đăng ký dự tuyển để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng theo quy định, xuất trình bản chính các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập, đối tượng ưu tiên (nếu có).

Trường hợp người trúng tuyển có lý do chính đáng mà không thể đến hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng thì làm đơn xin gia hạn trước khi kết thúc thời hạn hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng. Thời gian xin gia hạn không quá 15 ngày, kế từ ngày hết thời hạn hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng.

Sau khi người trúng tuyển hoàn thiện đủ hồ sơ tuyển dụng theo quy định, căn cứ vào chỉ tiêu biên chế được giao của các đơn vị, Viện trưởng VKSND tỉnh Tuyên Quang sẽ ban hành Quyết định tuyển dụng sau khi được sự đồng ý của Viện trưởng VKSND tối cao và phân công công tác đối với công chức trúng tuyển.

4. Môn thi, hình thức thi, nội dung thi và thời gian thi

4.1. Nội dung, hình thức thi tuyển:

Thi tuyển công chức được thực hiện theo 2 vòng thi như sau:

1. Vòng 1: Thi trắc nghiệm được thực hiện bằng hình thức thi trên giấy

a) Nội dung thi trắc nghiệm gồm 3 phần

Phần I: Kiến thức chung 60 câu hỏi về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội; quản lý hành chính nhà nước; công chức, công vụ; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; chức trách, nhiệm vụ của công chức theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển. Thời gian thi 60 phút.

Phần II: Ngoại ngữ 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm. Thời gian thi 30 phút.

Phần III: Tin học 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm. Thời gian thi 30 phút.

b) Miễn phần thi ngoại ngữ (vòng 1) đối với các trường hợp sau:

b1) Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ;

b2) Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt nam được cơ quan có thẩm quyền công nhận.

c) Miễn phần thi tin học (vòng 1) đối với các trường họp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin, tin học hoặc toán - tin trở lên.

d) Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2 theo quy định.

2. Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

a) Nội dung thi: Nội dung đề thi tập trung, xoay quanh các vấn đề về khái niệm, nguyên tắc, phạm vi, nội dung cốt lõi, đặc thù trong Luật Tổ chức VKSND năm 2014, Bộ luật hình sự, Bộ luật tố tụng hình sự, Bộ luật dân sự, Bộ luật tố tụng dân sự, Luật tố tụng hành chính, Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước…    

b) Hình thức thi: Thi viết.

c) Thang điểm: 100 điểm.

d) Thời gian thi: 180 phút.

4.2. Thời gian và địa điểm thi tuyển

- Thời gian tổ chức thi tuyển: Dự kiến tháng 02 năm 2024.

Thời gian thi có thể thay đổi. Việc quyết định thời gian thi tuyển cụ thể sẽ thông báo cho thí sinh trước ngày thi ít nhất 10 ngày.

- Hình thức, địa điểm thi: Hình thức thi tập trung, địa điểm thi VKSND tỉnh sẽ thông báo sau.

5. Xác định người trúng tuyển

Người trúng tuyển trong kỳ thi phải có đủ các điều kiện sau:

- Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ đủ 50 điểm trở lên;

- Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của vị trí việc làm.

Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm thi vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì Viện trưởng VKSND tỉnh quyết định người trúng tuyển theo quy định.

Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.

6. Ưu tiên trong tuyển dụng

6.1. Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng

a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm thi tuyển, xét tuyển ở vòng 2;

b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyên ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 05 điểm vào kết quả thi tại vòng 2;

c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong; người có bố đẻ, mẹ đẻ hoặc bố nuôi, mẹ nuôi được pháp luật công nhận là công chức và người lao động không xác định thời hạn ngành Kiểm sát nhân dân (kể cả những người đã nghỉ việc hưởng chế độ bảo hiểm xã hội hoặc đã chết): được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

6.2. Trường hợp người dự thi tuyển hoặc xét tuyển công chức thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại khoản 6.1 thì chỉ được cộng điểm thuộc diện ưu tiên có số điểm cao nhất vào kết quả điểm thi tuyển, xét tuyển tại vòng 2.

7. Lệ phí thi tuyển

Được thực hiện theo Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính quy định quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

VIỆN TRƯỞNG
Nguyễn Xuân Hùng

Tin cùng chuyên mục