Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công tỉnh Tuyên Quang đến ngày 12/10/2023 đạt 35,79% kế hoạch

- Theo số liệu báo cáo của Kho bạc nhà nước Tuyên Quang đến hết ngày 12/10/2023 tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công tỉnh Tuyên Quang đạt đạt 35,79%, tăng 0,1% so với kỳ báo cáo ngày 11/10/2023. Giá trị giải ngân đạt 2.489.041/6.954.567 triệu đồng; giá trị giải ngân tăng thêm 7.046,19 triệu đồng.

Thi công cải tạo, nâng cấp đường từ trung tâm thành phố Tuyên Quang (Quốc lộ 2 đoạn tránh thành phố Tuyên Quang) đi suối khoáng Mỹ Lâm.

Toàn tỉnh có 15 đơn vị có tỷ lệ giải ngân trên mức trung bình cả nước, còn lại 16 đơn vị có tỷ lệ giải ngân dưới mức trung bình cả nước.

Những đơn vị có tỷ lệ giải ngân dưới mức trung bình cả nước gồm:

- Sở Giao thông vận tải đạt 48,8%

- Công an tỉnh đạt 48,5%

- Sở Y tế đạt 42,6%

- Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đạt 37,8%

- Sở Thông tin và Truyền thông đạt 25,8%

- Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn đạt 23,1%

- Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình DD&CN đạt 21,4%

- Sở Tài chính đạt 21,3%

- Sở Xây dựng đạt 4,8%

- Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật - Công nghệ Tuyên Quang đạt 1%

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đạt 0,8%

- Huyện Sơn Dương đạt 48,8%

- Huyện Lâm Bình đạt 35,8%

- Huyện Yên Sơn đạt 27,7%

- Thành phố Tuyên Quang đạt 24,1%

- Huyện Hàm Yên đạt 10,5%.

Trong ngày có 6 đơn vị có phát sinh giá trị giải ngân, tuy nhiên giá trị giải ngân tăng thêm không nhiều so với kỳ báo cáo ngày 11/10/2023, gồm:

- Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình DD&CN, giá trị giải ngân tăng thêm 742,27 triệu đồng

- Huyện Lâm Bình, giá trị giải ngân tăng thêm 4.378,03 triệu đồng

- Huyện Yên Sơn, giá trị giải ngân tăng thêm 1.127,9 triệu đồng

- Huyện Sơn Dương, giá trị giải ngân tăng thêm 639,42 triệu đồng

- Thành phố Tuyên Quang, giá trị giải ngân tăng thêm 98,69 triệu đồng

- Huyện Chiêm Hóa, giá trị giải ngân tăng thêm 59,88 triệu đồng

Kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2023: 6.954,567 tỷ đồng, trong đó: Kế hoạch vốn năm 2023 là 5.651,677 tỷ đồng; vốn năm 2022 kéo dài sang năm 2023 là 1.302,890 tỷ đồng.

Tin, ảnh: Thanh Phúc

Tin cùng chuyên mục