Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công tỉnh Tuyên Quang đến ngày 13/10/2023 đạt 35,92% kế hoạch

- Theo số liệu báo cáo của Kho bạc nhà nước tỉnh Tuyên Quang, đến hết ngày 13/10/2023 tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công  tỉnh Tuyên Quang đạt 35,92% kế hoạch, tăng 0,13% so với kỳ báo cáo ngày 12/10/2023. Giá trị giải ngân đạt 2.497.865/6.954.567 triệu đồng, giá trị giải ngân tăng thêm 8.824 triệu đồng.

Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Y dược cổ truyền Tuyên Quang.

Toàn tỉnh có 15 đơn vị có tỷ lệ giải ngân trên mức trung bình cả nước, còn lại 16 đơn vị có tỷ lệ giải ngân dưới mức trung bình cả nước.

Những đơn vị có tỷ lệ giải ngân dưới mức trung bình cả nước gồm:

- Sở Giao thông - vận tải đạt 48,8%

- Công an tỉnh đạt 48,5%

- Sở Y tế đạt 42,6%

- Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đạt 37,8%

- Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn đạt 31,1%

- Sở Thông tin và Truyền thông đạt 25,8%

- Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình DD&CN đạt 21,7%

- Sở Tài chính đạt 21,3%

- Sở Xây dựng đạt 4,8%

- Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật - Công nghệ Tuyên Quang đạt 1%

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đạt 0,8%

- Huyện Sơn Dương đạt 49%

- Huyện Lâm Bình đạt 36,3%

- Huyện Yên Sơn đạt 27,8%

- Thành phố Tuyên Quang đạt 24,1%

- Huyện Hàm Yên đạt 10,5%.

Trong ngày có 8 đơn vị có phát sinh giá trị giải ngân, tuy nhiên giá trị giải ngân tăng thêm không nhiều so với kỳ báo cáo ngày 12/10/2023 gồm:

- Ban Điều phối các dự án vốn nước ngoài, giá trị giải ngân tăng thêm 1.130 triệu đồng.

- Dự án di dân tái định cư thủy điện Tuyên Quang, giá trị giải ngân tăng thêm 1.853 triệu đồng.

- Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn, giá trị giải ngân tăng thêm 2.486 triệu đồng.

- Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình DD&CN, giá trị giải ngân tăng thêm 886 triệu đồng.

- Huyện Sơn Dương, giá trị giải ngân tăng thêm 563 triệu đồng.

- Huyện Lâm Bình, giá trị giải ngân tăng thêm 1.292 triệu đồng.

- Huyện Yên Sơn, giá trị giải ngân tăng thêm 411 triệu đồng.

- Huyện Hàm Yên, giá trị giải ngân tăng thêm 119 triệu đồng.

Kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2023: 6.954,567 tỷ đồng, trong đó: Kế hoạch vốn năm 2023 là 5.651,677 tỷ đồng; vốn năm 2022 kéo dài sang năm 2023 là 1.302,890 tỷ đồng.

Tin, ảnh: Thanh Phúc

Tin cùng chuyên mục