Toàn tỉnh giải quyết việc làm cho gần 26.000 lao động

- Theo báo cáo của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, năm 2023, toàn tỉnh đã giải quyết việc làm cho 25.953 lao động, đạt hơn 116% kế hoạch năm.

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp tổ chức tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động trên địa bàn tỉnh.

Trong tổng số 25.953 người được giải quyết việc làm có 16.610 lao động làm việc tại các ngành kinh tế tại tỉnh; 8.282 lao động đi làm việc tại các khu, cụm công nghiệp tại các tỉnh, thành phố trong nước; xuất khẩu lao động là 1.061 người.

Các giải pháp tạo việc làm cho lao động được thực hiện hiệu quả, gồm: tăng cường các hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm cho lao động nông thôn; nâng cao chất lượng đào tạo nghề; tạo điều kiện cho các doanh nghiệp uy tín đến tuyển dụng lao động đi làm việc và xuất khẩu lao động...

Mục tiêu năm 2024, toàn tỉnh giải quyết việc làm mới cho trên 22.500 lao động, nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo lên 69,5%, trong đó tỷ lệ có bằng, chứng chỉ đạt 28%.

Tin, ảnh: Huy Hoàng

Tin cùng chuyên mục