Truyền hình trực tiếp: Hội nghị gặp mặt người có uy tín và lực lượng cốt cán tiêu biểu tỉnh Tuyên Quang năm 2023