Có hay không việc trộn đất và cát để trồng cây trên trục phát triển đô thị từ thành phố Tuyên Quang đi trung tâm huyện Yên Sơn?

Video khác