Trực tiếp: Hội thi Nhà nông đua tài tỉnh Tuyên Quang lần thứ V, năm 2022