Xác định tiêu chí lựa chọn SGK năm học 2024-2025

Năm học 2024 - 2025, Bộ Giáo dục và đào tạo có thông tư quy định quyền lựa chọn sách giáo khoa thuộc về giáo viên các nhà trường. Theo đó, mỗi trường học sẽ thành lập Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa; cho toàn bộ giáo viên môn học tham gia lựa chọn sách giáo khoa các môn. Để làm rõ hơn nội dung này, Báo Tuyên Quang Online đã có cuộc phỏng vấn lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo.

Video khác