Gặp gỡ nhóm sinh viên đạt giải “SV.STARTUP” toàn quốc 2024